22/11/2003

27

Pri Novjaro en Germanio
http://www.esperantoland.org/nr/

17:48 Écrit par Esper@nto en Bruselo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

20/11/2003

el Usono

http://www.esperantomobilo.org/

19:49 Écrit par Esper@nto en Bruselo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

17/11/2003

17 nov 03

mesaĝo 17 nov 03 (Komunikadcentro)

Karaj gelegantoj,

Jen sube artikoleto pri Bart kaj filo Thomas
kiu aperis en Het Volk, la 8an de novembro.

Traduko kaj provlegado dank' al Piet Glorieux
kaj Raymond Wylleman.
La nederlandlingva originalo legeblas ĉe: 

http://lingvo.org/xx/3/596

Hodiau vespere Bart kaj Tomas videblos
en la televidprogramo "Afrit 9" (VRT 1), je la 20h35.
La titolo de la programero:
"Bart Demeyere el Brugge edukas la trijaran fileton en Esperanto".
Gratulojn al Bart.
Koran dankon,
Dafydd ap Fergus, Direktoro, Komunikadcentro
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Esperanto kontaktigas Tomas kun aliaj kulturoj 
Patro Bart Demeyere el Bruĝo (Brugge, Belgio)
edukas la filon per internacia artefarita lingvo.  

"Ne estas facile, sed tamen mi daŭre edukas mian fileton Tomas en Esperanto",
diras la bruĝano Bart Demeyere (36).

"Dulingve edukitaj infanoj multe pli facile lernas aliajn lingvojn.
Krome, per internacia artefarita lingvo kiel Esperanto
oni povas kontaktiĝi kun kulturoj en la tuta mondo.
Tial mi persistas."

Restas nekutime.
Ekster la domo Tomas parolas la nederlandan
kaj en la domo li faras la saman kun fremduloj;
cetere la patro kaj la filo konsekvence konversacias Esperante.

Eĉ la libretoj en kiuj Tomas rigardas, estas en Esperanto.

"Mia edzino mortis ĉe la naskiĝo de Tomas", diras Bart.
"Antaŭe ni jam interkonsentis
ke ni edukadus nian fileton parte en la nederlanda, parte en Esperanto.
La edzino parolus la nederlandan kun li, kaj mi Esperanton.
Post ŝia morto mi decidis daŭrigi nian planon.
Nur tiu diferenco: Tomas nun lernas la nederlandan ekster la domo
kaj mi konsekvence edukas lin en Esperanto."

Bart ekparolis Esperanton nur antaŭ dek jaroj.
"Antaŭe mi ĉiam havis problemojn kun fremdaj lingvoj.
Mi eĉ devis refari unu studjaron
pro malsukcesoj pri la franca kaj la angla.
Kiel studento civila inĝeniero mi kontaktiĝis kun Esperanto.
Finfine mi povis lerni lingvon sen esceptoj,
kies sintakso kaj vortaro estas konstruitaj
laŭ unuformaj logikaj reguloj.
Tio ege donis kontentigon al mi
kaj tiun mi volas transdoni al Tomas"
.

Bart konscias ke konkuri kun la nederlanda estas malfacile,
ĉar tiu lingvo ĉieas por Tomaso:
ĉe la vartistino, en la lernejo, en la familia rondo kaj surstrate.
"Mi tamen persistas,
ĉar lernigi Esperanton al Tomas havas tiom da avantaĝoj.
Estas sciite ke dulingve edukitaj infanoj multe pli facile lernas aliajn lingvojn poste.
Kaj tio certe validas por Esperanto,
ĉar same kiel la latina,
tiu lingvo komprenigas la konstruon de aliaj, konvenciaj lingvoj."

Bart deziras ankaŭ
ke Tomas havu kontaktojn kun aliaj kulturoj per Esperanto.
"Ĉiujare ni kune partoprenas en kelkaj Esperanto-kongresoj.
Tie Tomas konatiĝas kun familioj el la tuta mondo,
kies infanoj ankaŭ edukiĝas en la artefarita lingvo.
La ebleco havigi al Tomas tiun kulturan pakaĵon, estas unika."

Ĉu la familio, amikoj kaj najbaroj ne miras pri tiu sinteno de Bart?
"Ne", li diras,
"kvankam en la komenco mia familio timis
ke Tomas neniam bone parolus la nederlandan.
Sed, kiam ili rimarkis ke li senprobleme faris la diferencon inter la du lingvoj,
ilia skeptikeco ŝanĝiĝis al fiereco."
(MCa)

Bart kaj Tomas videblos en la televidprogramo "Afrit 9" (VRT 1),
lundon la 17-an de novembro, je la 20h35.
La titolo de la programero:
"Bart Demeyere el Brugge edukas la trijaran fileton en Esperanto".


20:18 Écrit par Esper@nto en Bruselo | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

15/11/2003

lundo 17-11-2003

flandra televido

Lundo 17-a de novembro 2003
TV1 20 h 35

Elsendo pri esperanto en « AFRIT 9 »

(vidu dekstre: Zamenhoffesto + Bilbao)

19:51 Écrit par Esper@nto en Bruselo | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

EEU 2004 Bilbao

6a EŬROP-UNIA ESPERANTO-KONGRESO
2004 BILBAO

Hejmpaĝo neesperante
http://geocities.com/esperantobilbao/
supre, dekstre, kliku sur « esperanto en nia regiono, datoj »

Esperantlingve :
http://geocities.com/esperantobilbao/eue.htm
sed maldekstre, « konu Bilbaon » fakte ne estas esperantligve.

Bilbao bonvenigas Esperanton :
http://lingvo.org/eo/3/549

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mesaĝo :

EEU-kongreso en 2004
25 – 29 aŭgusto en Bilbao.

En 2004
la
6-a
Esperanta Europ-Unia Kongreso
okazos en Hispanio,
de la 25ª ĝis la 29ª de aŭgusto.

La elektita urbo estas Bilbao,
kiu troviĝas en la
norda parto
de la lando
kaj estas la
ĉefa urbo

de la hispana autonoma regiono de Eŭskio.

La kongreso ne povus okazi en alia pli taŭga loko,
ĉar ĝia
temo estos

« Eŭropa unuiĝo : Esperanto por multlingva mondo »,
kaj en Bilbao
oni ĉiutage vivas en dulingva medio,
kie estas uzataj la Hispana (kastilja) kaj la Eŭska lingvoj.

La Eŭska lingvo estas pralingvo kun nekonata origino.

Alia kialo por viziti la urbon
estas la
longa tradicio de la Esperanta Klubo en Bilbao,
kiu estis fondata en la jaro 1906.
Dum la Hispana Intercivitana Milito(1936-39)
kaj la diktatora periodo de
Ĝeneralo Franco,
Esperanto estis malpermisata en la tuta Lando.
Tamen, la movado daŭris sekrete
kaj tiel sukcesis renaskiĝi en la jaro 1953.

Ekde la jaro 1957
la Esperanta Klubo de Bilbao havas sian fiksan sidejon
en la malnova parto de la urbo, en kvartalo nomata "Casco Viejo".

Ankaŭ troviĝas en Bilbao strato nomata "Esperanto".

Ĝis la nuna dato la Esperanta Klubo de Bilbao havas preskaŭ 100 membrojn.

Krom la prelegoj atendos vin kultura programo
kun
treatraĵo, muzikkoncertoj, ekskursoj, ktp.

Por junuloj ni speciale organizas apartan programon,
inter alie ni bonvenigas JoMo el Francio.

Por tiuj partoprenantoj,
kiuj eĉ havas pli da tempo resti en Bilbao,
indas mencii, ke
iom antaŭ la komenco
de nia kongreso
okazos
la plej grava somera festo en Bilbao
,
nomata la "Aste Nagusia",
esperantlingve la "Granda semajno".

Dum la dektaga festo "Aste Nagusia"
oni povas pli bone konatiĝi kun la Eŭska kulturo.
Kutimaj partoj de tiu festo estas gastronomiaj konkursoj,
tipaj Eŭskaj sportkonkursoj,
inter aliaj la famkontata internacia konkurso
pri fajroarto kun profesiaj fajroartistoj de la tuta mondo.

Tiuj homoj kiuj malŝatas la tro varman veteron
dum la aŭgusta monato povas trankviliĝi,
ĉar Bilbao havas mildan klimaton kun someraj temperaturoj,
kiuj
malofte superas 30 gradojn
.
Tamen, troviĝante sur la Kantabria marbordo,
pluvo
oftas dum la tuta jaro
kaj la vetero en la urbo ŝanĝiĝas facile.

Por pliaj informoj, bonvolu viziti nian hejmpaĝon:
http://www.geocities.com/esperantobilbao/eue.htm

19:32 Écrit par Esper@nto en Bruselo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |