10/04/2007

EBG 1957 Komitatanoj Kurskvidantoj Ktp

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝoj 22-27.

   
   

NIAJ      HONORAJ      KOLONOJ.
  

Militviktimoj : 
  

  

S-ino   FRIEDMANN

+ 01 / 1944

S-ino   JACOBSOHN   Margot

+ 01 / 1944

S-ro   JACOBSOHN   Jurgen

+ 01 / 1944

D-ro   GORDIN

+

S-ro   OBERROTMAN

+

S-ro   OPAL
  

+

Honor - Prezidantoj : 
  

  

D-ro   KEMPENEERS   Paul

7 / 10 / 1935

D-ro   VAN der BIEST   A.

7 / 10 / 1935

F-ino   JENNEN   Antoinette
   
   
  

2 / 10 / 1947

   
   

1.    Prezidantoj : 
  

  

1. S-ro   BLANJEAN   Lucien

24 / 02 / 1907  -  1909

2. S-ro   BERGER

12 / 05 / 1909  -  1910

3. S-ro   SANDRON   R.

19 / 02 / 1910  -  1910

4. S-ro   van DRUNEN   James

1910  -  1922

5. F-no   JENNEN   Antoinette

1922  -  1926

6. D-ro   KEMPENEERS   Paul

18 / 10 / 1926  -  1930

7. D-ro   VAN der BIEST   A.

20 / 10 / 1930  -  1931

   D-ro   KEMPENEERS   Paul

26 / 10 / 1931  -  1932

   F-no   JENNEN   Antoinette

24 / 10 / 1932  -  1933

   D-ro   VAN der BIEST   A.

23 / 10 / 1933  -  1935

   F-no   JENNEN   Antoinette

7 / 10 / 1935  -  1947

   D-ro   KEMPENEERS   Paul

28 / 01 / 1947  -  1955

8. S-ro   JACOBS   René

31 / 01 / 1955  -  1957

  

  

2.    Vic - Prezidantoj : 
  

  

F-no   HOFFMANN   Louise

24 / 02 / 1907  -  1909

L-to   CARDINAL   Maurice

24 / 02 / 1907  -  1909

S-ro   VERBANK   François

12 / 05 / 1909  -  1909

F-no   MOREAU   Maria

15 / 09 / 1909  -  1910

S-ro   MERTENS

19 / 02 / 1910  -  1911

  ?

1911  -  1925

S-ro   MATHIEUX   F.

9 / 02 / 1925  -  1928

S-ro   BAS   Lode

22 / 10 / 1928  -  1930

D-ro   KEMPENEERS   Paul

20 / 10 / 1930  -  1931

D-ro   VAN der BIEST   A.

26 / 10 / 1931  -  1933

F-no   OBOZINSKI   Simone

23 / 10 / 1933  -  1937

S-no   STAES   Félicie

7 / 02 / 1937  -  1938

S-ro   VANDER   HECHT

7 / 02 / 1938  -  1939

D-ro   MAES   Raoul

16 / 01 / 1939  -  1948

S-ro   CASTEL   Hector

19 / 01 / 1948  -  1955

S-no   WEYN   Marguerite
  

31 / 01 / 1955  -  1957

3.    Sekretarioj : 
  

  

S-ro   CHALON   Octave

24 / 02 / 1907  -  1909

S-ro   BLAISE

12 / 05 / 1909  -  1911

S-ro   TILLIERE

1911  -  1911

S-ro   BAEZ

1911  -  1913

F-no   JENNEN   Antoinette

1913  -  1920

   ?

1920  -  1925

F-no   OBOZINSKI   Simone

9 / 02 / 1925  -  1927

S-ro   CASTEL   Hector

17 / 10 / 1927  -  1928

S-ro   BRIHAY   Raymond

22 / 10 / 1928  -  1930

F-no   LA HAYE

20 / 10 / 1930  -  1935

S-ro   SWINNE   Félix

7 / 10 / 1935  -  1938

S-ro   DERKS   Joseph

7 / 02 / 1938  -  1945

F-no   OBOZINSKI   Simons

26 / 02 / 1945  -  1952

S-no   ERNST   Elfriede

28 / 01 / 1952  -  1955

S-ro   JIROUSEK   Marcel
  

31 / 01 / 1955  -  1957

4.    Kasistoj : 
  

  

S-ro   VANDERSLEYEN   Louis

24 / 02 / 1907  -  1909

F-no   TONTO

12 / 05 / 1909  -  1910

  ?

1910  -  1925

S-ro   BAEZ

9 / 02 / 1925  -  1926

S-ro   LA GRAVIERE

18 / 10 / 1926  -  1927

S-ro   VANDERLYN

17 / 10 / 1927  -  1928

S-ro   SPIELFIEDEL

22 / 10 / 1928  -  1929

D-ro   VAN der BIEST   A.

16 / 12 / 1929  -  1930

F-no   WATTRIEN

20 / 10 / 1930  -  1931

S-ro   CASTEL   Hector

26 / 10 / 1931  -  1937

S-no   PLYSON   Julia

7 / 02 / 1937  -  1955

S-ro   SCHUMACHER   Hubert
  

31 / 01 / 1955  -  1957

5.    Help-Sekretarioj : 
  

  

F-no   DE LUYCK

24 / 02 / 1907  -  1909

   ?

1909  -  1927

S-ro   HAILLEZ

17 / 10 / 1927  -  1931

S-ro   LAVISSE

26 / 10 / 1931  -  1935

F-no   DUB0IS

7 / 10 / 1935  -  1939

F-no   DERKS   Dora

16 / 01 / 1939  -  1945

S-ro   DUMONT   Marcel

26 / 02 / 1945  -  1946

S-ro   DE DONCKER

14 / 01 / 1946  -  1948

S-no   ERNST   Elfriede

19 / 01 / 1948  -  1952

S-ro   JIROUSEK   Marcel

28 / 01 / 1952  -  1955

S-ro   NELIS   Jules

31 / 01 / 1955  -  1956

S-ro   WYLIE   Alexandre

30 / 01 / 1956  -  1957

S-ro   van der STEMPEL   D.
  

28 / 01 / 1957  -  1957

6.    HeIp-Kasistoj : 
  

  

    ?

1907  -  1931

S-ro   ANDRE

26 / 10 / 1931  -  1933

S-ro   HART   Pierre

23 / 10 / 1933  -  1934

S-ro   SWINNE   Félix

22 / 10 / 1934  -  1935

    ?

1935  -  1938

F-no   OBOZINSKI   Simone

7 / 02 / 1938  -  1945

    ?

1945  -  1948

S-ro   HART   Pierre

19 / 01 / 1948  -  1949

S-ro   SENGEL

31 / 01 / 1949  -  1950

S-ro   JIROUSEK   Marcel

21 / 01 / 1950  -  1951

S-ro   VERDIER   Jacques

22 / 01 / 1951  -  1952

neniu

1952  -  1957

S-no   STERN   Madeleine
  

28 / 01 / 1957  -  1957

7.    Bibliotekistoj kaj Komitatanoj : 
  

  

S-ro   SOLOT

24 / 02 / 1907  -  1909

    ?

1909  -  1926

S-ro   BAS   Lode

18 / 10 / 1926  -  1927

F-no   OBOZINSKI   Simone

17 / 10 / 1927  -  1931

    ?

1931  -  1933

S-ro   DE BOECK

23 / 10 / 1933  -  1934

S-ro   ADAMSKI

22 / 10 / 1934  -  1935

F-no   KERKHOF

7 / 10 / 1935  -  1938

S-no   STAES   Elly

7 / 02 / 1938  -  1939

    ?

1939  -  1945

F-no   KESTENS   Mathilde

26 / 02 / 1945  -  1948

S-ro   van der STEMPEL   D.

19 / 01 / 1948  -  1949

S-ro   VERDIER   Jacques

31 / 01 / 1949  -  1951

F-no   KESTENS   Mathilde

22 / 01 / 1951  -  1953

S-no   WEYN   Marguerite

28 / 01 / 1952  -  1955

S-ro   JACOBS   René

26 / 01 / 1953  -  1955

S-no   STAES   Elly

31 / 01 / 1955  -  1956

S-ro   van der STEMPEL   D.

31 / 01 / 1955  -  1957

S-ro   PIRON   Claude

30 / 01 / 1956  -  1957

S-no   STAES   Elly
  
  
  

28 / 01 / 1957  -  1957

   
   

Diplomitaj      Profesoroj : 
  

  

F-no   SIMON   Clotilde

07 / 07 / 1907

S-ro   CHALON   Octave

  

S-ro   GIMINNE   Armand

  

F-no   GUILLAUME   Anna

12 / 04 / 1908

F-no   HOFFMANN   Louise

  

S-no   STAES   Félicie

  

F-no   MOREAU   Marie

08 / 05 / 1910

S-ro   MATHIEUX   Fernand

  

F-no   DELTOMBE   Paula

21 / 05 / 1922

S-ro   HAINE   Edmond

  

F-no   OBOZINSKI   Simone

  

S-ro   VAN AELST   Maurice

  

S-ro   VAN VYNCKT   Henriko

  

D-ro   KEMPENEERS   Paul

21 / 10 / 1928

S-ro   ALOFS   Jules
  

08 / 06 / 1935

Kursgvidantoj : 
  

  

S-ro   BLANJEAN   Lucien

1902  -  1909

S-ro   VERBANK   François

1904  -  1908

F-no   LEC0INTE

1907

Abato   RICHARDSON   Anstin

1907  -  1908

F-no   S1MON   Clotilde

1907  -  1908

L-to   CARDINAL

1907  -  1908

S-ro   COOX

1907  -  1908

S-ro   MATHIEUX   Fernand

1909  -  1914

    

1927  -  Radio

F-no   JENNEN   Antoinette

1913  -  1921

F-no   OBOZ1NSK1   Simone

1927

    

1931  -  1939

    

1944  -  1950

S-ro   SOMERL1NG

1926

S-ro   VANDERLYN

1927

D-ro   KEMPENEERS   Paul

1927  -  1928      Radio

S-ro   BAS   Lode

1927              Rad-Klubo

    

1931  -  1932

S-ro   BRIHAY   Raymond

1930

S-ro   LAVISSE

1931  -  1934

S-ro   DE BOECK

1933

S-ro   VANDER HECHT

1937

S-ro   van der STEMPEL

1938  -  1940

    

1946  -  1957

S-no   HAUDEBINNE

1939

S-no   ERNST   Elfriede

1950  -  1953

S-no   WEYN   Marguerite

1952  -  1953

    

1957

S-ro   JIROUSEK   Marcel

1954

    

1956  -  1957

S-ro   PIRON   Claude
  
  

1955

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:43 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.