10/04/2007

EBG 1957 Libreto de Elly STAES

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝo 1.

Familia nomo : STAES. Persona nomo : Elly.

   
   
H I S T O R I A       S K I Z O
   
D E
   
E S P E R A N T I S T A
   
B R U S E L A       G R U P O
   
   
   
   
V e r k i t a       d e
   
E L L Y       S T A E S
   
a r k i v i s t i n o
   
   
Je   memoro   de   mia   patrino "
   
   
   
   
O k a z e     d e     l a
   
O R A       J U B I L E O
   
1 9 0 7    -     1 9 5 7
   
   

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:52 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.