10/04/2007

EBG ora jubileo festita en 1957

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝo 2.

La simbolon ~ mi, nun en 2007, uzas por aldoni klarigojn al iuj franclingvaj nomoj de la originala teksto. (F. S.)

   
  
   
O   R   A         J   U   B   I   L   E   O
   
1 0 - 0 2 - 1 9 0 7   –   1 0 -0 2 - 1 9 5 7
   
  
   
S o l e n e     f e s t a t a
  
la   7an   de   Aprilo   1957
   
en   nia   sidejo   :      Brasserie   de   la   Justice
   
38,    place   du   Grand   Sablon,    Bruselo.
   
Tel. :    12.64.76
   
   
   
  
   
   

   

P R O G R A M O.

   

Je la   9a h. :

Malfermo de la Akceptejo, en nia sidejo.

Je la 10a h. :

Solena Jubilea Kunsido en nia sidejo.

Je la 12a h. :

Oficiala Akcepto en la Urbodomo de Bruselo.

Je la 13a h. :

Jubilea Festeno en salono de restoracio L'Ecu de France, 42, rue de la Violette.

Je la 17a h. :

Kabareta Vespero, en nia sidejo.

   
   
   
  
   
   

~ Place du Grand Sablon = placo de granda sablejo. La nomo memorigas naturo de brusela grundo, sablo kaj marĉo. Fama placo.
~ rue de la Violette = strato de la violo (floro), apud la urbdomo de Bruselo-Urbo.

jubileo1957-1jubileo1957-2

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:50 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.