10/04/2007

Historieto de unuaj 50 jaroj de EBG

   

00982a00981-historia-skizo-staes00983a

00982b00983b

   
   

La revuo « Belga Sonorilo » estis fondita dum la jaro 1901.
En revuo de 20-01-1907 aperas novaĵo de fondo de brusela esperantista grupo ekstere de sekcio de poliglota klubo.

La dudek kvaran de februaro mil naŭcent sep estas akceptita kaj aprobita fundamenta regularo kies unua regulo estas la jena :

Grupo fondiĝis en Bruselo havante kiel celon, la disvastigadon de la helpa internacia lingvo Esperanto, ĝi alprenis kiel titolon, la nomon "Pioniro".

   
   

En 1957, Elly STAES verkis Historian Skizon de Esperantista Brusela Grupo.
En tiu libreto, oni trovas diversajn informojn.

Membro Jose skanis la paĝojn kaj sukcesis transformis ilin sub formo de teksto.
Mi fotis la libreton kaj iujn paĝojn kaj aranĝis prezenton sur la reto.
Jose kaj mi esperas ke ni ne lasis erarojn.
Ni esperas trovi fotojn de personoj kaj eventoj.
Mi metos poste almenaŭ fotojn de iuj lokoj menciitaj en la libreto verkita de Elly STAES.

Bruselo 10-04-2007
Francine (Birdino)

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:55 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

Aldono

Aldonoj?

23:55 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

EBG Libreto 1957 Enhavo

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝo 38, enhavo de la libreto.

   
   

Enhavo de la libreto sur la reto :
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Enhavo de la libreto :

   

ENHAVO
     

paĝoj

Sur la reto

Koverto
     

1

1.Musklaku !

Programo de la Ora Jubileo
     

2

2.Musklaku !

Skiza Historio de la Esperantista Brusela Grupo
     

3

3.Musklaku !

Militviktimoj
Honor-Prezidantoj
Prezidantoj
     

22

4.Musklaku !

Vic-Prezidantoj
Sekretarioj
     

23

4.Musklaku !

Kasistoj
Help-Sekretarioj

     

24

4.Musklaku !

Help-Kasistoj
Bibliotekistoj kaj Komitatanoj
     

25

4.Musklaku !

Diplomitaj Profesoroj
Kursgvidantoj

     

26

4.Musklaku !

Veteranoj kaj Jubileantoj
     

28

5.Musklaku !

Speciala mencio pri S-ino Félicie STAES
     

29

5.Musklaku !

Komitato en 1957
Help-Komitato
     

30

6.Musklaku !

Sidejoj de EBG
     

30

6.Musklaku !

Bruselaj Kongresoj
     

31

6.Musklaku !

Fundamenta Regularo de 1907
     

32

7.Musklaku !

Regularo de 1957
     

36

7.Musklaku !

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:54 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

EBG 1957 Libreto de Elly STAES

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝo 1.

Familia nomo : STAES. Persona nomo : Elly.

   
   
H I S T O R I A       S K I Z O
   
D E
   
E S P E R A N T I S T A
   
B R U S E L A       G R U P O
   
   
   
   
V e r k i t a       d e
   
E L L Y       S T A E S
   
a r k i v i s t i n o
   
   
Je   memoro   de   mia   patrino "
   
   
   
   
O k a z e     d e     l a
   
O R A       J U B I L E O
   
1 9 0 7    -     1 9 5 7
   
   

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:52 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

EBG ora jubileo festita en 1957

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝo 2.

La simbolon ~ mi, nun en 2007, uzas por aldoni klarigojn al iuj franclingvaj nomoj de la originala teksto. (F. S.)

   
  
   
O   R   A         J   U   B   I   L   E   O
   
1 0 - 0 2 - 1 9 0 7   –   1 0 -0 2 - 1 9 5 7
   
  
   
S o l e n e     f e s t a t a
  
la   7an   de   Aprilo   1957
   
en   nia   sidejo   :      Brasserie   de   la   Justice
   
38,    place   du   Grand   Sablon,    Bruselo.
   
Tel. :    12.64.76
   
   
   
  
   
   

   

P R O G R A M O.

   

Je la   9a h. :

Malfermo de la Akceptejo, en nia sidejo.

Je la 10a h. :

Solena Jubilea Kunsido en nia sidejo.

Je la 12a h. :

Oficiala Akcepto en la Urbodomo de Bruselo.

Je la 13a h. :

Jubilea Festeno en salono de restoracio L'Ecu de France, 42, rue de la Violette.

Je la 17a h. :

Kabareta Vespero, en nia sidejo.

   
   
   
  
   
   

~ Place du Grand Sablon = placo de granda sablejo. La nomo memorigas naturo de brusela grundo, sablo kaj marĉo. Fama placo.
~ rue de la Violette = strato de la violo (floro), apud la urbdomo de Bruselo-Urbo.

jubileo1957-1jubileo1957-2

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:50 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |