27/08/2008

Forpaso

 

Veterana paro forlasis nin

Komence de julio ni funebris pro la perdo de elstara persono de nia grupo, sinjorino Rose Jacobs.

Ŝia edzo René Jacobs, honora prezidanto de EBG forpasis en januaro ĉi jara.

Ambau jam de multaj jaroj ne plu partoprenis aktive la vivon de la grupo, pro sanaj kialoj.

Okaze de la 100 jariĝo ili estis rekontaktitaj sed bedaurinde ne povis ĉeesti la festadon.

La lastan fojon kiam ili estis honorigitaj kiel veteranoj, estis dum komuna manĝo kun Marc Delforge kaj Elfriede Ernst ankau nun forpasintaj.

Gesinjoroj Jacobs, dum longa periodo kiu finiĝis en la 70-a jaroj plenumis gravajn funkciojn en la grupo, li kiel prezidanto, ŝi kiel kasistino. Li estis prezidanto dum la periodo de la UK de UEA en Bruselo. Pliajn detalojn pri tiu epoko vi povas (re)legi en la broŝuro redaktita de Helène Falk.

René Jacobs profesie apotekisto, estis tre zorgema kaj precizema, kio respeguliĝis en lia prezidanta agado. Lia tempe ekzistis almenau tri e-grupoj en Bruselo (SAT grupo, fervojista grupo kaj EBG) kaj li dediĉis multan atenton al interkompreno kaj kunlaboro inter ili. Rose Jacobs, sia flanke eks-instruistino estis ĉiam afabla kaj sindoneme plenumis la taskon de kasistino.

Al iliaj filino, bofilo kaj nepino, gesinjoroj Bettoni-Jacobs la grupo esprimas sian plej sinceran kunsenton.

La Esperanto movado nur pluvivas dank al pacienca laboro de niaj antaŭuloj, ni danke pensu pri ili kaj flegu ilian memoron.

                                        Marc Demonty

 

05:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.