26/02/2009

Novaj UEA-Ekzamenoj

 

En aktuala, marto 2009. 

El diversaj fontoj.

  • Informo de Edukado.net (legu).
  • Informo de UEA (legu).

ekzameno-2

 

http://www.edukado.net/

Novaj UEA-Ekzamenoj

Post plurjara kunlaboro, en kiu edukado.net havis gravan rolon, UEA lanĉis novan internacian ekzamensistemon de Esperanto, kiu konformas al la postuloj de la Konsilio de Eŭropo kaj difinas lingvokonajn normojn.

lingvoj-en-europo-edukado-n

La novaj ekzamenoj de UEA laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) nun estas ellaboritaj (el la 6 ekzistantaj) en niveloj B1, B2 kaj C1. La akreditigo kaj funkciigo de la sistemo okazas kunlabore kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapeŝto, kie  Esperanto troviĝas inter la ŝtate rekonataj fremdaj lingvoj kaj kadre de ties ekzamensistemo havas la samajn rajtojn kiel la aliaj fremdaj lingvoj. Plurmil kandidatoj estas testataj ĉiujare en la menciitaj niveloj en la t.n. dulingva (hungara-Esperanta) versio de la lingvaj ekzamenoj.

La fakto, ke la nova ekzameno konstruiĝis baze de la eŭropaj normoj, signifas, ke ties atestilon oni oficiale agnoskas kaj traktas kiel la aliajn lingvoekzamenajn diplomojn, akreditigitajn de ALTE.

Mem la atestilo estas impona, lede kovrita dokumento, verkita en 4 lingvoj (hungara, angla, germana kaj franca) kun la kompletiga internaĵo en Esperanto.

En la sekcio PRISKIBOJ vi povas legi la detalan prezenton pri la postuloj kaj strukturo de la ekzameno.

Vi certe rimarkos, ke kompare kun la malnova IELI-UEA-ekzamenoj en la novtipa ekzameno nur en la buŝa parto estas demandoj traktantaj la movadajn kaj kulturajn konojn pri Esperanto.

Ni esperas, ke la nova sistemo havos sukceson inter la esperantistoj kaj ties ekzamenojn trapasos multaj el inter ili, pruvante, ke valoros la investita laboro kaj tempo, kaj ke nia movado pretas je eŭropnivela mezuriĝo.

Ni antaŭvidas 3 sesiojn en la sekvaj monatoj, momente ĉiujn en Eŭropo, sed la koncernuloj laboras pri tio, kiel la ekzameno povas esti okazigita ankaŭ en aliaj kontinentoj.

Edukado.net daŭre kunlaboros por la okazigo de la ekzamenoj kaj ene de kelkaj monatoj, kunlabore kun la budapeŝta centro funkciigos retan (on-line) ekzamenejon, kie la interesiĝantoj senpage povos testi sin antaŭ ol aliĝi al la ekzamenoj.

Je ajna informbezono, bv kontakti nian redaktejon, aŭ  Zsófia Kóródy.


 

http://www.uea.org/

Gazetaraj Komunikoj de UEA - Numero 314

Sukcese premieris novtipa ekzameno

Post kelkjara laboro, je la jarŝanĝo debutis la nova Esperanto-ekzameno, kiu estas konforma al la normoj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Partoprenantoj de la Internacia Festivalo en Düsseldorf havis la bonŝancon esti la unuaj por trapasi tiun internacie rekonatan ekzamenon (31-12-2008). Sume 8 personoj el 6 landoj uzis la eblecon: 3 el ili elektis la nivelon B2 (forta meznivelo postulanta fluan parolkapablon, bonstilan memstaran verkadon, komprenkapablon de tekstoj el la ĉiutaga vivo) kaj 5 kandidatoj aliĝis al la pli supera nivelo C1.

Laŭ la regularo kontraktita kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapeŝto, Hungario, la skribaj taskoj (farendaj en 180 minutoj en B2 kaj en 240 minutoj en C1) estos korektataj tie fare de spertaj fakuloj, kiuj prizorgas la akredititajn samnivelajn ekzamenojn aprobitajn ankaŭ de la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (ALTE). La surlokajn buŝajn ekzamenojn en Düsseldorf gvidis Renato Corsetti kaj Zsófia Kóródy, ambaŭ trejnitaj ekzamenantoj laŭ la KER-postuloj. UEA kore gratulas al la unuaj ekzamenitoj, kiuj bonege sukcesis en la buŝa parto. Estas ĝojige, ke tiom multaj ekzameniĝintoj anoncis sin malgraŭ la jarfina festo kaj la mallonga tempo, kiu restis post la fina decido okazigi la ekzamenojn ankoraŭ en 2008.

Ekde nun eblos regule organizi tiujn normigitajn UEA-ekzamenojn en grandaj internaciaj renkontiĝoj aŭ aliloke, kie estos grupo de kandidatoj por almenaŭ unu el la tri niveloj. Por 2009 estas jam planataj ekzamensesioj dum la Printempa Semajno Internacia (PSI) en St. Andreasberg, Germanio, inter 10-17 de aprilo; dum la Malferma Tago en la Centra Oficejo de UEA (Roterdamo, Nederlando) en majo; kaj dum la 94-a UK en Bjalistoko (Pollando) en julio.

 


La redakcio ĝoje informas ke inter la menciitaj unuaj ekzaminitoj al la plej supera nivelo C1 en Düsseldorf, estis la ĉefa redaktoro de "Aktuala Esperanto".

ekzameno-1

 

12:00 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.