26/02/2009

Novaj UEA-Ekzamenoj

 

En aktuala, marto 2009. 

El diversaj fontoj.

  • Informo de Edukado.net (legu).
  • Informo de UEA (legu).

ekzameno-2

 

http://www.edukado.net/

Novaj UEA-Ekzamenoj

Post plurjara kunlaboro, en kiu edukado.net havis gravan rolon, UEA lanĉis novan internacian ekzamensistemon de Esperanto, kiu konformas al la postuloj de la Konsilio de Eŭropo kaj difinas lingvokonajn normojn.

lingvoj-en-europo-edukado-n

La novaj ekzamenoj de UEA laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) nun estas ellaboritaj (el la 6 ekzistantaj) en niveloj B1, B2 kaj C1. La akreditigo kaj funkciigo de la sistemo okazas kunlabore kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapeŝto, kie  Esperanto troviĝas inter la ŝtate rekonataj fremdaj lingvoj kaj kadre de ties ekzamensistemo havas la samajn rajtojn kiel la aliaj fremdaj lingvoj. Plurmil kandidatoj estas testataj ĉiujare en la menciitaj niveloj en la t.n. dulingva (hungara-Esperanta) versio de la lingvaj ekzamenoj.

La fakto, ke la nova ekzameno konstruiĝis baze de la eŭropaj normoj, signifas, ke ties atestilon oni oficiale agnoskas kaj traktas kiel la aliajn lingvoekzamenajn diplomojn, akreditigitajn de ALTE.

Mem la atestilo estas impona, lede kovrita dokumento, verkita en 4 lingvoj (hungara, angla, germana kaj franca) kun la kompletiga internaĵo en Esperanto.

En la sekcio PRISKIBOJ vi povas legi la detalan prezenton pri la postuloj kaj strukturo de la ekzameno.

Vi certe rimarkos, ke kompare kun la malnova IELI-UEA-ekzamenoj en la novtipa ekzameno nur en la buŝa parto estas demandoj traktantaj la movadajn kaj kulturajn konojn pri Esperanto.

Ni esperas, ke la nova sistemo havos sukceson inter la esperantistoj kaj ties ekzamenojn trapasos multaj el inter ili, pruvante, ke valoros la investita laboro kaj tempo, kaj ke nia movado pretas je eŭropnivela mezuriĝo.

Ni antaŭvidas 3 sesiojn en la sekvaj monatoj, momente ĉiujn en Eŭropo, sed la koncernuloj laboras pri tio, kiel la ekzameno povas esti okazigita ankaŭ en aliaj kontinentoj.

Edukado.net daŭre kunlaboros por la okazigo de la ekzamenoj kaj ene de kelkaj monatoj, kunlabore kun la budapeŝta centro funkciigos retan (on-line) ekzamenejon, kie la interesiĝantoj senpage povos testi sin antaŭ ol aliĝi al la ekzamenoj.

Je ajna informbezono, bv kontakti nian redaktejon, aŭ  Zsófia Kóródy.


 

http://www.uea.org/

Gazetaraj Komunikoj de UEA - Numero 314

Sukcese premieris novtipa ekzameno

Post kelkjara laboro, je la jarŝanĝo debutis la nova Esperanto-ekzameno, kiu estas konforma al la normoj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Partoprenantoj de la Internacia Festivalo en Düsseldorf havis la bonŝancon esti la unuaj por trapasi tiun internacie rekonatan ekzamenon (31-12-2008). Sume 8 personoj el 6 landoj uzis la eblecon: 3 el ili elektis la nivelon B2 (forta meznivelo postulanta fluan parolkapablon, bonstilan memstaran verkadon, komprenkapablon de tekstoj el la ĉiutaga vivo) kaj 5 kandidatoj aliĝis al la pli supera nivelo C1.

Laŭ la regularo kontraktita kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapeŝto, Hungario, la skribaj taskoj (farendaj en 180 minutoj en B2 kaj en 240 minutoj en C1) estos korektataj tie fare de spertaj fakuloj, kiuj prizorgas la akredititajn samnivelajn ekzamenojn aprobitajn ankaŭ de la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (ALTE). La surlokajn buŝajn ekzamenojn en Düsseldorf gvidis Renato Corsetti kaj Zsófia Kóródy, ambaŭ trejnitaj ekzamenantoj laŭ la KER-postuloj. UEA kore gratulas al la unuaj ekzamenitoj, kiuj bonege sukcesis en la buŝa parto. Estas ĝojige, ke tiom multaj ekzameniĝintoj anoncis sin malgraŭ la jarfina festo kaj la mallonga tempo, kiu restis post la fina decido okazigi la ekzamenojn ankoraŭ en 2008.

Ekde nun eblos regule organizi tiujn normigitajn UEA-ekzamenojn en grandaj internaciaj renkontiĝoj aŭ aliloke, kie estos grupo de kandidatoj por almenaŭ unu el la tri niveloj. Por 2009 estas jam planataj ekzamensesioj dum la Printempa Semajno Internacia (PSI) en St. Andreasberg, Germanio, inter 10-17 de aprilo; dum la Malferma Tago en la Centra Oficejo de UEA (Roterdamo, Nederlando) en majo; kaj dum la 94-a UK en Bjalistoko (Pollando) en julio.

 


La redakcio ĝoje informas ke inter la menciitaj unuaj ekzaminitoj al la plej supera nivelo C1 en Düsseldorf, estis la ĉefa redaktoro de "Aktuala Esperanto".

ekzameno-1

 

12:00 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

25/02/2009

EBG 25 februaro 2009

 

Pordo malfermita.
Mi salutas Françoise kaj lernantinon.
Mi fotas.

24524

Ĉu botelo ? Ĉu festo ?
Tute ne, ili respondas. Estas kutimo.
Ĉu serĉo ? Neniu respondo
sed Barbara invitas resti por trinki kune.
Bela foto.
Françoise demandas al Barbara :
« Kio estas tio ? »
Barbara bonege respondas : « tio estas korko ».
Ĉio estas okazo por paroli.
Françoise estas bona gvidantino.

24525

Aliaj esperantistoj pasas... haltas... trinkas.
Poste venis Georgia serĉante vortaron.
Tiel Georgia, nia prelegonto de la vespero,
komprenis kie estis la aŭskultontaro.
Ankaŭ Georgia trinkis kvankam ŝi dubis
ĉu estas bona ideo antaŭ paroli.

24526

Georgia prelegis pri Chopin.

24527

 

22:40 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

24/02/2009

Po - Ekde - kompensi - rekompensi

 

En aktuala, marto 2009. 

akademia-de-esperanto-09021 http://akademio-de-esperanto.org/

Akademiaj Rekomendoj
En Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto - No. 10

1.
La Akademio de Esperanto malkonsilas la uzadon de la prepozicio "po", por esprimi la rilaton indikitan per la frakci-streko en esprimoj kiel 30 km/h kaj similaj, kiel rektan eraron kontraŭ la ĝusta signifo de tiu prepozicio, difinita de Zamenhof en unu "Lingva Respondo".

Manke de specifa prepozicio por tia uzado,
la Akademio lasas liberecon al fakuloj
elekti inter la prepozicioj "en", "je", "por" aŭ "sur" laŭ la cirkonstancoj,
uzi adverban formon, kiel "30 kilometroj(n) hore".

2.a)
Oni skribu "ekde" aŭ "eke de", sed ne "ek de" per du vortoj, ĉar "ek" estas tie uzata prefikse aŭ adverbe, sed ne kiel interjekcio.

2.b)
Oni ne uzu "dankema", kiam ne temas pri konstanta emo al danko, sed pri la momenta manifestiĝo de danko pro konkreta servo oni simple uzu "danka".

2.c)
Oni ne konfuzu "rekompenci" kun "kompensi":
- "kompensi" signifas havigi (al iu) ion egalvaloran pro suferita perdo, malprofito aŭ farita peno;
- "rekompenci" signifas montri sian kontentecon pri ies meritoj per vortoj, faroj aŭ donacoj (kvankam la bona ago ofte rekompencas la farinton propramove per sano, feliĉo, kontenteco, interna paco); "rekompenci" estas preskaŭ ĉiam "malpuni".

 

Legu pri Akademia Vortaro kaj baza listo kun tradukoj en kelkaj lingvoj.

 

07:45 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bone paroli, akademio de esperanto |  Facebook |

22/02/2009

Ljudmila Novak en Eŭropa Parlamento

 

En aktuala, marto 2009. 

www.edukado.net

Ljudmila-Novak-090218 Esperanton al Eŭropa Parlamento.

Ljudmila Novak proponis.

 

Membro de Eŭropa Parlamento Ljudmila Novak prezentis la 21-an de januaro 2009 al la Eŭropa Parlamento en Komitato por Kulturo sub la signo PE 416.668v01-00, kadre de debato pri la raporto/opinio pri multlingveco de Vasco Graca Moura, tri proponojn pri ŝanĝoj de artikolo 4:

Propono pri ŝanĝo:
4a. (nova) konstatas ke la principo de estimo de egalrajteco ne povas esti certigita dum oni uzas nacian lingvon (la anglan) kiel "lingua franca".

Propono pri ŝanĝo:
4b. (nova) proponas, ke konservante kaj uzante vivajn lingvojn, estimante lingvan diversecon kaj stimulante lernadon de diversaj lingvoj oni pristudu la eblecon kaj utilecon de enkonduko de komuna artefarita lingvo en EU, ekzemple Esperanto. Nur ĝi povus faciligi interkompreniĝadon en Eŭropo kaj kun loĝantoj de aliaj kontinentoj, ĉar ĝi estas simpla por lernado kaj uzo.

Propono de ŝanĝo:
4c. (nova) konstatas, ke la enkonduko de eŭro kiel komuna eŭropa monunuo, ege faciligis komercadon inter la ŝtatoj kaj helpis al ekonomia kresko kaj pli granda stabileco en EU. Similajn efektojn povus havi ankaŭ enkonduko de komuna komuniklingvo, kiu ja neniel forigus aŭ limigus uzon de naciaj kaj aliaj vivaj lingvoj uzataj en EU.

http://www.ljudmilanovak.org/
Musklaku sur ligo. Vi trovos dekstre ligon (pere de la angla) al teksto en Esperanto.
Legu ankaŭ en Libera folio, februaro 2008 pri ekspozicio.

 

08:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europa unio |  Facebook |

20/02/2009

Bonvenon en Ĉampanjo

 

En aktuala, marto 2009. 

Claude Nourmont, Vicprezidanto de UEA, anoncas

troyes-2009-majo

La Nacia Interasocia Kongreso de Esperanto en Francio
ĉi-jare okazos en la urbo Troyes,
de la 7a ĝis la 11a de majo 2009.

Troyes estas ĉefurbo de  departemento Aube kaj historia ĉefurbo de Ĉampanjo, kiel montras multaj atestaĵoj.

La kongreso okazos en vasta kaj agrabla loko :
"Centre Sportif de l'Aube"
- 5 rue Marie Curie - 10000 TROYES
.

Vi trovos ĉion necesan por studema laboro :
interretan konekton en la kongresaj salonoj, kaj memservan restoracion.

Diversa kaj alloga programo estos proponata:
- Vizitoj en la historia urbocentro de Troyes;
- Prelegoj kaj spektakloj;
- Unutaga ekskurso kun vizito en ĉampankelo.

Programo, informoj kaj  aliĝilo ĉe retejo:
http://esperanto10.free.fr/.

Aliĝo estas senpaga por eksterlandanoj. Bonvenon en Troyes!

Aliĝu antaŭ la 28-an de februaro, por profiti de normalan prezon.

 

07:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : partoprenu en esperantaj kunvenoj |  Facebook |