27/08/2008

Forpaso

 

Veterana paro forlasis nin

Komence de julio ni funebris pro la perdo de elstara persono de nia grupo, sinjorino Rose Jacobs.

Ŝia edzo René Jacobs, honora prezidanto de EBG forpasis en januaro ĉi jara.

Ambau jam de multaj jaroj ne plu partoprenis aktive la vivon de la grupo, pro sanaj kialoj.

Okaze de la 100 jariĝo ili estis rekontaktitaj sed bedaurinde ne povis ĉeesti la festadon.

La lastan fojon kiam ili estis honorigitaj kiel veteranoj, estis dum komuna manĝo kun Marc Delforge kaj Elfriede Ernst ankau nun forpasintaj.

Gesinjoroj Jacobs, dum longa periodo kiu finiĝis en la 70-a jaroj plenumis gravajn funkciojn en la grupo, li kiel prezidanto, ŝi kiel kasistino. Li estis prezidanto dum la periodo de la UK de UEA en Bruselo. Pliajn detalojn pri tiu epoko vi povas (re)legi en la broŝuro redaktita de Helène Falk.

René Jacobs profesie apotekisto, estis tre zorgema kaj precizema, kio respeguliĝis en lia prezidanta agado. Lia tempe ekzistis almenau tri e-grupoj en Bruselo (SAT grupo, fervojista grupo kaj EBG) kaj li dediĉis multan atenton al interkompreno kaj kunlaboro inter ili. Rose Jacobs, sia flanke eks-instruistino estis ĉiam afabla kaj sindoneme plenumis la taskon de kasistino.

Al iliaj filino, bofilo kaj nepino, gesinjoroj Bettoni-Jacobs la grupo esprimas sian plej sinceran kunsenton.

La Esperanto movado nur pluvivas dank al pacienca laboro de niaj antaŭuloj, ni danke pensu pri ili kaj flegu ilian memoron.

                                        Marc Demonty

 

05:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

17/12/2007

Zamenhoffesto 2007 en Bruselo

 

08013-ebg-novjaro

 

Zamenhoffesto

ĉe la

Esperantista Brusela Grupo.

08037-Nelly

08189-dina

08024-barbara-francoise


Oranĝkoloro honore de venonta UK en Rotterdamo
kaj speciala vestaĵo rilate al la lando.
Grupo de gedancantoj venis el Nederlando.
De Hakkespits.
Kiel kutime eblis gajni tombolon kaj trovi librojn.

08040-zamenhoffesto-2007

08022

08109-a-12-zamenhoffesto

08123-zamenhoffesto-2007

08035-Zamenhoffesto

 

Aperitivo. Je Via Sano.

08013-je-via-sano

08020

08011-zamenhoffesto-2007

08013-zamenhoffesto

08015

08032-zamenhoffesto-2007

08033-zamenhoffesto-2007

 

Bona manĝaĵo atendis nin.
Dank’al kelkaj bonkoraj kuirintoj.

08031-Zamenhoffesto

08018-zamenhoffesto-2007

08034-zamenhoffesto

08036-zamenhoffesto

08039-zamenhoffesto

08048-zamenhoffesto

08050-zamenhoffesto

08053-zamenhoffesto

08052-Zamenhoffesto

 

13:13 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Zamenhoffesto 2007 Distra programo

 

Distra programo :

1.
Membroj rolis kiel estontaj ĉeestantoj de UK en Roterdamo
kaj doganisto serĉas malpermesitajn aĵojn en valizoj.

08064-zamenhoffesto-2007

08068-Zamenhoffesto

08080-zamenhoffesto-2007

08083-zamenhoffesto-2007

08085-zamenhoffesto-2007

2.
Ĉeestantoj kantis helpe de tekstoj sur ekrano.

08086-zamenhoffesto-2007

08102-zamenhoffesto-2007

Musklaku por pligrandigi.

3.
Philippe Van Damme kaj genevoj ludis per muzikiloj.

08097-zamenhoffesto-2007

4.
Marc Demonty prelegis pri akvo en Nederlando.

08118-zamenhoffesto-2007

5.
Grupo el Nederlando dancis.
De Hakkespits.

08125-zamenhoffesto-2007

08119-zamenhoffesto-2007

08120-zamenhoffesto-2007

08171-zamenhoffesto-2007

08184-de-hakkespits

08181-de-hakkespits

08158-zamenhoffesto-2007

08182-zamenhoffesto-2007

08194-zamenhoffesto

 

13:09 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

04/12/2007

En klubo

 

Jen fotoj.

foto07674-klubo

Membroj preparis sendon de aktuala
preparita de Angelos.

 

foto07675-klubo

foto07677-en-klubo

Nelly kaj Françoise preparas la Zamenhoffeston
kun studantoj de Esperanto.

 

12:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Perreta kontakt-ebleco

 

Perreta kontakt-ebleco

Membroj havantaj retpoŝtan adreson
estas petataj sciigi ĝin al la sekretario
helene.falk ĈE skynet.be,
por ke la Grupo povu kontakti ilin rapide en okazo de bezono.

Se vi ne havas ret-aliron,
vi povas indiki ankaŭ ret-adreson de amiko aŭ najbaro
(kompreneble, kun ties konsento!).

Ne timu !
Ni ne intencas priŝuti vin per reklamoj.

Tiu ebleco estos uzata nur en okazo de bezono.

Aliflanke, se vi volas ricevi regule mesaĝojn
pri la vivo de la Grupo
kaj ĝenerale pri Esperanto en Bruselo,
ni forte rekomendas ke vi aliĝu al la dissendo-listo
esperanto-en-bruselo@yahoogroups.com.

Tiucele, sufiĉas sendi malplenan retmesaĝon al jena adreso :
esperanto-en-bruselo-subscribe@yahoogroups.com

Baldaŭ poste, vi ricevos konfirmo-peton.
Sufiĉos respondi al ĝi (eĉ per malplena mesaĝo), kaj vi estos aliĝinta.
De tiam, vi ricevados la mesaĝojn de la grupo
kaj povos mem dissendi al la grupanoj,
sendante viajn cirkulerajn mesaĝojn al la jam citita adreso
esperanto-en-bruselo@yahoogroups.com.

Vi povas tamen uzi pli da eblecoj
se vi unue kreas Yahoo-konton (senpagan) por vi,
vizitante la retpaĝon
http://groups.yahoo.com,
klakante sur "New user? Sign up"
kaj sekvante la (anglalingvajn) instrukciojn.

Akirinte Yahoo-konton,
vi povos alighi al kiu ajn Yahoo-grupo
(estas pli ol mil listigitaj sub la ŝlosilvorto 'esperanto',
i.a. la tutlanda dissendo-listo esperanto-en-belgujo).

Post tio,
vi povos aliri la pasintajn mesaĝojn de viaj elektitaj grupoj,
ties deponitajn dosierojn, fotojn k.s.,
kaj ankaŭ mem deponi dosierojn kaj fotojn je dispono de la listanoj.

Memoru fine pri nia retpaĝaro
http://users.belgacom.net/EBG
kaj pri la grupa blogo
http://ebg.skynetblogs.be.

 

05:45 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |