05/03/2009

Vortenigmoj

 

En aktuala, marto 2009. 

Vortenigmoj

Tra definoj vi malkovru la vortojn kun tri sinsekvaj literoj:

 

"ZIN"

 1. Kriisto islama. (ekzemplo: mueZINo)

 2. Ilustrita revuo.

 3. Brile malhelruĝa

 4. Io kio jam okazis.

 5. Filino de geonkloj.

 6. Maŝinoj trinkas ĝin.

 7. Elemento kaj metalo.

 8. Al si prenas ŝi vivkunulon.

 9. Uzata por spici manĝaĵojn.

10. Aŭtomobilo ne por simplaj homoj.

11. En ĝi oni fabrikas metalproduktaĵojn.

12. Tie oni gajnas aŭ malgajnas aro da mono.

 

"KAT"

 1. Juristo. (ekzemplo: advoKATo)

 2. Grava preĝejo

 3. Hejma besteto.

 4. Subtera kaŝejo.

 5. Nun skribata libro.

 6. Nazelfluo.

 7. Speco de velŝipo.

 8. Malbona naturfortega okazintaĵo.

 9. La tuto de varoj vendataj kaj aĉetataj.

10. Unu el la plej altaj ĉefurboj en la mondo.

11. Tabelo de objektoj kiuj aperas en iu ordo.

12. Nomo de: nukso, spico, vino, vinberoj.

13. Ĥimero de muso kaj kato.

14. Klaso de similaj eroj.

15. Iaspeca kristano.

16. Plirapidigi kemian reakcion per iu substanco, kiu ne partoprenas en ĝi.

 

"KOR"

 1. Besto zodiaka (ekzemplo: sKORpiono).

 2. Iu sankta libro. 

 3. Forigi eraron.

 4. Kalka skeleto.

 5. Unu de la sportoj.

 6. Fluigas la sangon.

 7. Pulso aŭ palpitacio.

 8. Komponas baletojn.

 9. En ĝi troviĝas la koro.

10. Obstina malpardonemo.

11. Troviĝas ekster la hejmo.

12. Per ili oni prenas la bovon.

13. Prepozicio signifeblas "iom pli".

14. Kvanto de poentoj de ĉiu konkursanto.

15. Plej supera atingo el ĉiuj konkursantoj.

16. Foje oni akuzas fiajn politikistojn pri tio.

 

Solvoj:

 "ZIN":
1. mueZINo;    2. magaZINo;    3. karmeZINa;    4. okaZINtaĵo;    5. kuZINo;    6. benZINo;    7. ZINko;    8. edZINiĝas;    9. ZINgibro;    10. limoZINo;    11. uZINo;    12. kaZINo.

 "KAT":
1. advoKATo;    2. KATedralo;    3. KATo;    4. KATakombo;    5. verKATa;    6. KATaro;    7. KATamarano;    8. KATastrofo;    9. merKATo;    10. KATmanduo;    11. KATalogo;    12. musKATo;    13. musKATo;    14.  KATegorio;    15. KAToliko;    16. KATalizi.

 "KOR":
1. sKORpiono;    2. KORano;    3. KORekto;    4. KORalo;    5. KORbpilko;    6. KORo;    7. KORbato;    8. KOReografo;    9. KORpo;    10. ranKORo;    11. KORto;    12. KORnoj;    13. anKORaŭ;    14. sKORo;    15. reKORdo;    16. KORupto.

 

07:30 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludoj pri la lingvo |  Facebook |

03/03/2009

Falsaj amikoj

 

En aktuala, marto 2009. 

Falsaj   amikoj

Temas pri klarigo de ofta misuzo de certaj vortoj kun pruntprenita signifo de aliaj vortoj.

 

1 - adolto ≠ adulto
     La filmo estas permesata nur al adoltoj ĉar ĝi temas pri adulto fare de la edzo.

2 - aeroporto ≠ flughaveno
    
En la flughaveno oni ne portas aero.

3 - atrakcio ≠ allogo
     Tiu ĉi spektaklo ne estas tre alloga, sed tamen ĝia lasta parto estas vera atrakcio.

4 - aŭdienco ≠ aŭskultantaro
     Preleganto rakontis al aŭskultantoj ke li havas aŭdiencon ĉe la ministro.

5 - demandi ≠ peti
    
Mi petis ŝin demandi kie estas necesejo. (Petu agon aŭ aferon, demandu sciigon.).

6 - ekskuzi = pardonpeti ≠ pardoni
     Mi ekskuzis mian malbonan agon kaj li pardonis al mi.

7 - estimi ≠ taksi
     Estimu la taksiiston. Li estas tre estimata persono. Ĉu vi povas taksi lian aĝon?

8 - fantasta ≠ fantazia
     En fantastaj fabeloj aŭ sciencfiksioj, oni legas pri fantaziaj bestoj aŭ homoj.

9 - fronto ≠ frunto
     La soldato iris al la fronto kaj vundiĝis ĉe la frunto.

10 - guverno ≠ gubernio ≠ registaro
    
Membroj de registaro en iu gubernio, tenis guvernistojn, kiuj                guvernis (=edukis kaj instruis) siajn infanojn.

11 - ignoranto malklerulo
    
La direktoro ne volas scii pri la krizo kaj intence ne atentas ĝin (li estas ignoranto), sed tio ne signifas ke li estas malklerulo sensciulo.

12 - kampo tendaro
     La soldato loĝas en la tendaro, apud la kampo.

13 - kapitalo ĉefurbo
    
La firmao havas oficejon en la ĉefurbo, kaj deziras pligrandigi sian kapitalon.

14 - kapitalo ≠ majusklo
     La firmao havas nomon kiu skribiĵas per majuskloj, kaj oficejon en ĉefurbo.

15 - kontroli ≠ regi
     Li malfacile regas la situacion, sed li sukcesas kontroli ĉu lia edzino estas hejme.

16 - korespondi ≠ respondi
     Mi korespondas kun belga belegulino sed ŝia konduto ne respondas, aŭ ne ekvivalentas, al mia konduto.

17 - krii ≠ plori
    
"Ne ploru, Argentino", kriis la homamaso.

18 - kurioza ≠ scivola
    
Mi volas rakonti al vi ion kuriozan (kuriozaĵon). Ĉu vi estas scivola aŭdi ĝin?

19 - kurso ≠ kurzo
    
En la kurso ni lernis pri la kurzo de la dolaro.

20 - medio ≠ amaskomunikilo
    
Niaj amaskomunikiloj ofte raportas pri la krizo de la vivmedio.

21 - merkato ≠ bazaro
     Mi vizitis la bazaron kaj eklernis, ke estas krizo en la merkato de la vestoj.

22 - mobila ≠ portebla
     Li mendis per sia portebla telefono (poŝtelefono) ornamaĵojn por la balo, inkluzive de mobiloj, kaj stabiloj, kiujn li intencas pendigi super la danctereno.

23 - negoci ≠ intertrakti
    
Ministro intertraktis kun loka ministro, komercistoj negocis kun alilanduloj.

24 - oferi oferti
    
Ŝaĥludisto oferas damon por sukcesi ŝaĥmaton. Kuiristo ofertas multkostan fiŝaĵon.

25 - rajti povi
     Vi povas stiri ebria, sed vi ne rajtas!

26 - rajto pravo
    
Vi ne pravas, sed vi rajtas erari!

27 - romano ≠ amafero
    
Iu romano priskribas amaferon aŭ amindumon inter Romano kaj Romanino.

28 - signo (signi) subskribo (subskribi)
    
Bona signo estas ke li subskribis la ĉekon!

29 - standardo ≠ normo
     Laŭ la normo reganta en ilia armeo, ĉiu armea divizio havas sian standardon.

30 - vehiklo  ≠ veturilo
    
Li timas porti ŝin per sia veturilo, ĉar ŝi estas vehiklo de malsano, konsekvence ŝi stiras sian propran veturilon por disdoni foliojn uzatajn kiel vehiklo de ŝiaj politikaj opinioj.

 

07:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bone paroli |  Facebook |

01/03/2009

Soneto 66 Shakespeare

 

En aktuala, marto 2009. 

shakespeare-vikipedio-09021 Soneto n°66 de Ŝekspiro
William SHAKESPEARE
(1564-1616)

- Origine - Esperante - Latine - Nederlande - France - Germane - Hispane - Itale -

 

LXVI     origine

      1. Tired with all these, for restful death I cry,
      2. As to behold desert a beggar born,
      3. And needy nothing trimm'd in jollity,
      4. And purest faith unhappily forsworn,
5. And gilded honour shamefully misplac'd,
6. And maiden virtue rudely strumpeted,
7. And right perfection wrongfully disgrac'd,
8. And strength by limping sway disabled
         9. And art made tongue-tied by authority,
       10. And folly, doctor-like, controlling skill,
       11. And simple truth miscalled simplicity,
       12. And captive good attending captain ill:
13. Tir'd with all these, from these would I be gone,
14. Save that, to die, I leave my love alone.

 

Soneto n°66 de Ŝekspiro

Mi morton volas, ĉar min tedas jeno:
Vidi Meriton almozulnaskita,
Nululon, kiun vestas riĉmieno,
Kaj puran Fidon triste sinperfida,
      Kaj hontan sorton de Honoro ora,
      Kaj virgan Virton perfortita krude,
      Kaj la Perfekton mise fi-notora,
      Kaj Forton, kiun regas lamo trude,
Kaj Arton mutigita de Kontrolo,
Kaj Lerton, kiun Stult' (doktore) pistas,
Kaj simplan Veron misnomatan Folo,
Kaj Bonon, kiu al Malbon' servistas.
      Tedite de ĉi ĉio, mi forpasus,
      Krom ke l' amaton mi en solo lasus.

                     Tradukis William Auld, Edistudio (Pisa), 1981

 

Latine same

Mortem aveo fessus multis ego, nempe videndo
Virtutem genitam pauperiore loco;
Quidquid egens et inops, nitido spetabile cultu,
Pollutamque pii pectoris esse fidem;
Omnibus indignos auri fulgore nitentes,
Tum sua virginibus nomina laesa probris;
Improba vel santis obiecta, valentiaque arma
Claudorum auspiciis debilitata ducum;
Imperio siluisse artes; notumque medentes
Inter, ab inscitis scita solere regi;
Simplicibus verisque affigi nomen ineptis,
Postque malum victrix optima capta trahi;
His ego defessus cunctis abscedere vellem,
Ni mihi sic esset destituendus amor.

                     Tradukis Alfred Thomas Barton

 

Nederlande same

Dit alles moe smeek ik de dood om rust;
Want ik zag waardigheid een aalmoes vragen,
En onbenul badend in praal en lust
En goedertrouw vertrapt en stukgeslagen
     En maagdelijke deugd tot hoer gemaakt,
     En eregoud verleend aan vuiligheid,
     En zuiver recht vervalst en kromgepraat,
     En kracht verlamd door kreupel wanbeleid,
En domheid met een doctoraat beloond,
En kunst door brute macht monddood gemaakt
En simple waarheid simpel weggehoond,
En goedheid ingekooid door Koning Kwaad;
     Dit alles moe ging ik het liefste heen,
     Liet ik niet door mijn dood mijn lief alleen.

                     Tradukis Arie van der Krogt

 

France same

Lassé de tout, j'invoque le repos de la mort:
lassé de voir le mérite né mendiant,
et la pénurie besogneuse affublée en drôlerie,
et la foi la plus pure douloureuse­ment violée,
et l'honneur d'or honteusement déplacé,
et la vertu vierge brutalement prostituée,
et le juste mérite à tort disgracié,
et la force paralysée par un pouvoir boiteux,
et l'art baillonné par l'autorité,
et la folie, vêtue en docteur, contrôlant le talent,
et la simple loyauté traitée de simplicité,
et le Bien captif serviteur du capitaine Mal...
Lassé de tout cela, je voudrais m'y soustraire,
si pour mourir je ne devais laisser seul mon amour.

Tradukis François-Victor Hugo

 

Germane same

Müde von alle diesem wünsch' ich Tod:
Verdienst zum Bettler sehn geboren werden,
Und hohle Dürftigkeit in Grün und Rot,
Und wie sich reinste Treu entfärbt auf Erden,
Und goldnen Ehrenschmuck auf Knechteshaupt,
Und jungfräuliche Tugend frech geschändet,
Und Hoheit ihres Herrschertums beraubt,
Und Kraft an lahmes Regiment verschwendet,
Und Kunst im Zungenbande der Gewalt,
Und Schulenunsinn, der Vernunft entgeistert,
Und schlichte Wahrheit, die man Einfalt schalt,
Und wie vom Bösen Gutes wird gemeistert:
Müde von alle dem, wär' Tod mir süß;
Nur, daß ich sterbend den Geliebten ließ!

                     Tradukis Johann Gottlieb Regis

 

Hispane same

Ya harto. El descanso de la muerte
Pediría, viendo al mérito mendigo,
Y lo nulo e indigno engalanado,
Y la pura confianza defraudada,
Y la honra adjudicada erróneamente,
Y la casta virtud prostituida,
Y lo digno y perfecto envilecido,
Y la fuerza vejada por deformes,
Y el arte injustamente amordazado,
Y al necio doctoral juez del talento,
Y la simple verdad vuelta simpleza,
Y el bien del prepotente mal cautivo.
Ya harto de pesares, partiría,
Mas si muero a mi amor dejaré sólo.

                     Tradukisto ne konata (anonima)

 

Itale same

Stanco di tanti eventi, pace alla morte invoco.
Come vedere il Merito viver mendicando
e amorfa Nullità ornata d'eleganza
e la piú pura Fede iniquamente rinnegata
e splendidi Onori indegnamente conferiti
e l'innocente Virtú volgarmente prostituita
e la retta Perfezione indegnamente diffamata
e Forza disarmata da Poteri vacillanti
e Arte al silenzio stretta dalle Autorità
e Follia, fatta dottore, controllar l'Ingegno
e pura Verità con Semplicità confusa
ed il Bene schiavo servir il comandante Male.
Stanco di tutto questo, vorrei andarmene lontano,
se non che morendo, lascerei il mio amore solo.

                     Tradukis Patrizio Sanasi

 

Ligoj en la angla : - 1 - 2 - 3 -

 

08:30 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

26/02/2009

Novaj UEA-Ekzamenoj

 

En aktuala, marto 2009. 

El diversaj fontoj.

  • Informo de Edukado.net (legu).
  • Informo de UEA (legu).

ekzameno-2

 

http://www.edukado.net/

Novaj UEA-Ekzamenoj

Post plurjara kunlaboro, en kiu edukado.net havis gravan rolon, UEA lanĉis novan internacian ekzamensistemon de Esperanto, kiu konformas al la postuloj de la Konsilio de Eŭropo kaj difinas lingvokonajn normojn.

lingvoj-en-europo-edukado-n

La novaj ekzamenoj de UEA laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) nun estas ellaboritaj (el la 6 ekzistantaj) en niveloj B1, B2 kaj C1. La akreditigo kaj funkciigo de la sistemo okazas kunlabore kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapeŝto, kie  Esperanto troviĝas inter la ŝtate rekonataj fremdaj lingvoj kaj kadre de ties ekzamensistemo havas la samajn rajtojn kiel la aliaj fremdaj lingvoj. Plurmil kandidatoj estas testataj ĉiujare en la menciitaj niveloj en la t.n. dulingva (hungara-Esperanta) versio de la lingvaj ekzamenoj.

La fakto, ke la nova ekzameno konstruiĝis baze de la eŭropaj normoj, signifas, ke ties atestilon oni oficiale agnoskas kaj traktas kiel la aliajn lingvoekzamenajn diplomojn, akreditigitajn de ALTE.

Mem la atestilo estas impona, lede kovrita dokumento, verkita en 4 lingvoj (hungara, angla, germana kaj franca) kun la kompletiga internaĵo en Esperanto.

En la sekcio PRISKIBOJ vi povas legi la detalan prezenton pri la postuloj kaj strukturo de la ekzameno.

Vi certe rimarkos, ke kompare kun la malnova IELI-UEA-ekzamenoj en la novtipa ekzameno nur en la buŝa parto estas demandoj traktantaj la movadajn kaj kulturajn konojn pri Esperanto.

Ni esperas, ke la nova sistemo havos sukceson inter la esperantistoj kaj ties ekzamenojn trapasos multaj el inter ili, pruvante, ke valoros la investita laboro kaj tempo, kaj ke nia movado pretas je eŭropnivela mezuriĝo.

Ni antaŭvidas 3 sesiojn en la sekvaj monatoj, momente ĉiujn en Eŭropo, sed la koncernuloj laboras pri tio, kiel la ekzameno povas esti okazigita ankaŭ en aliaj kontinentoj.

Edukado.net daŭre kunlaboros por la okazigo de la ekzamenoj kaj ene de kelkaj monatoj, kunlabore kun la budapeŝta centro funkciigos retan (on-line) ekzamenejon, kie la interesiĝantoj senpage povos testi sin antaŭ ol aliĝi al la ekzamenoj.

Je ajna informbezono, bv kontakti nian redaktejon, aŭ  Zsófia Kóródy.


 

http://www.uea.org/

Gazetaraj Komunikoj de UEA - Numero 314

Sukcese premieris novtipa ekzameno

Post kelkjara laboro, je la jarŝanĝo debutis la nova Esperanto-ekzameno, kiu estas konforma al la normoj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Partoprenantoj de la Internacia Festivalo en Düsseldorf havis la bonŝancon esti la unuaj por trapasi tiun internacie rekonatan ekzamenon (31-12-2008). Sume 8 personoj el 6 landoj uzis la eblecon: 3 el ili elektis la nivelon B2 (forta meznivelo postulanta fluan parolkapablon, bonstilan memstaran verkadon, komprenkapablon de tekstoj el la ĉiutaga vivo) kaj 5 kandidatoj aliĝis al la pli supera nivelo C1.

Laŭ la regularo kontraktita kun la Ŝtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapeŝto, Hungario, la skribaj taskoj (farendaj en 180 minutoj en B2 kaj en 240 minutoj en C1) estos korektataj tie fare de spertaj fakuloj, kiuj prizorgas la akredititajn samnivelajn ekzamenojn aprobitajn ankaŭ de la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (ALTE). La surlokajn buŝajn ekzamenojn en Düsseldorf gvidis Renato Corsetti kaj Zsófia Kóródy, ambaŭ trejnitaj ekzamenantoj laŭ la KER-postuloj. UEA kore gratulas al la unuaj ekzamenitoj, kiuj bonege sukcesis en la buŝa parto. Estas ĝojige, ke tiom multaj ekzameniĝintoj anoncis sin malgraŭ la jarfina festo kaj la mallonga tempo, kiu restis post la fina decido okazigi la ekzamenojn ankoraŭ en 2008.

Ekde nun eblos regule organizi tiujn normigitajn UEA-ekzamenojn en grandaj internaciaj renkontiĝoj aŭ aliloke, kie estos grupo de kandidatoj por almenaŭ unu el la tri niveloj. Por 2009 estas jam planataj ekzamensesioj dum la Printempa Semajno Internacia (PSI) en St. Andreasberg, Germanio, inter 10-17 de aprilo; dum la Malferma Tago en la Centra Oficejo de UEA (Roterdamo, Nederlando) en majo; kaj dum la 94-a UK en Bjalistoko (Pollando) en julio.

 


La redakcio ĝoje informas ke inter la menciitaj unuaj ekzaminitoj al la plej supera nivelo C1 en Düsseldorf, estis la ĉefa redaktoro de "Aktuala Esperanto".

ekzameno-1

 

12:00 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

24/02/2009

Po - Ekde - kompensi - rekompensi

 

En aktuala, marto 2009. 

akademia-de-esperanto-09021 http://akademio-de-esperanto.org/

Akademiaj Rekomendoj
En Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto - No. 10

1.
La Akademio de Esperanto malkonsilas la uzadon de la prepozicio "po", por esprimi la rilaton indikitan per la frakci-streko en esprimoj kiel 30 km/h kaj similaj, kiel rektan eraron kontraŭ la ĝusta signifo de tiu prepozicio, difinita de Zamenhof en unu "Lingva Respondo".

Manke de specifa prepozicio por tia uzado,
la Akademio lasas liberecon al fakuloj
elekti inter la prepozicioj "en", "je", "por" aŭ "sur" laŭ la cirkonstancoj,
uzi adverban formon, kiel "30 kilometroj(n) hore".

2.a)
Oni skribu "ekde" aŭ "eke de", sed ne "ek de" per du vortoj, ĉar "ek" estas tie uzata prefikse aŭ adverbe, sed ne kiel interjekcio.

2.b)
Oni ne uzu "dankema", kiam ne temas pri konstanta emo al danko, sed pri la momenta manifestiĝo de danko pro konkreta servo oni simple uzu "danka".

2.c)
Oni ne konfuzu "rekompenci" kun "kompensi":
- "kompensi" signifas havigi (al iu) ion egalvaloran pro suferita perdo, malprofito aŭ farita peno;
- "rekompenci" signifas montri sian kontentecon pri ies meritoj per vortoj, faroj aŭ donacoj (kvankam la bona ago ofte rekompencas la farinton propramove per sano, feliĉo, kontenteco, interna paco); "rekompenci" estas preskaŭ ĉiam "malpuni".

 

Legu pri Akademia Vortaro kaj baza listo kun tradukoj en kelkaj lingvoj.

 

07:45 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bone paroli, akademio de esperanto |  Facebook |