10/04/2007

EBG 1957 Komitatanoj Kurskvidantoj Ktp

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝoj 22-27.

   
   

NIAJ      HONORAJ      KOLONOJ.
  

Militviktimoj : 
  

  

S-ino   FRIEDMANN

+ 01 / 1944

S-ino   JACOBSOHN   Margot

+ 01 / 1944

S-ro   JACOBSOHN   Jurgen

+ 01 / 1944

D-ro   GORDIN

+

S-ro   OBERROTMAN

+

S-ro   OPAL
  

+

Honor - Prezidantoj : 
  

  

D-ro   KEMPENEERS   Paul

7 / 10 / 1935

D-ro   VAN der BIEST   A.

7 / 10 / 1935

F-ino   JENNEN   Antoinette
   
   
  

2 / 10 / 1947

   
   

1.    Prezidantoj : 
  

  

1. S-ro   BLANJEAN   Lucien

24 / 02 / 1907  -  1909

2. S-ro   BERGER

12 / 05 / 1909  -  1910

3. S-ro   SANDRON   R.

19 / 02 / 1910  -  1910

4. S-ro   van DRUNEN   James

1910  -  1922

5. F-no   JENNEN   Antoinette

1922  -  1926

6. D-ro   KEMPENEERS   Paul

18 / 10 / 1926  -  1930

7. D-ro   VAN der BIEST   A.

20 / 10 / 1930  -  1931

   D-ro   KEMPENEERS   Paul

26 / 10 / 1931  -  1932

   F-no   JENNEN   Antoinette

24 / 10 / 1932  -  1933

   D-ro   VAN der BIEST   A.

23 / 10 / 1933  -  1935

   F-no   JENNEN   Antoinette

7 / 10 / 1935  -  1947

   D-ro   KEMPENEERS   Paul

28 / 01 / 1947  -  1955

8. S-ro   JACOBS   René

31 / 01 / 1955  -  1957

  

  

2.    Vic - Prezidantoj : 
  

  

F-no   HOFFMANN   Louise

24 / 02 / 1907  -  1909

L-to   CARDINAL   Maurice

24 / 02 / 1907  -  1909

S-ro   VERBANK   François

12 / 05 / 1909  -  1909

F-no   MOREAU   Maria

15 / 09 / 1909  -  1910

S-ro   MERTENS

19 / 02 / 1910  -  1911

  ?

1911  -  1925

S-ro   MATHIEUX   F.

9 / 02 / 1925  -  1928

S-ro   BAS   Lode

22 / 10 / 1928  -  1930

D-ro   KEMPENEERS   Paul

20 / 10 / 1930  -  1931

D-ro   VAN der BIEST   A.

26 / 10 / 1931  -  1933

F-no   OBOZINSKI   Simone

23 / 10 / 1933  -  1937

S-no   STAES   Félicie

7 / 02 / 1937  -  1938

S-ro   VANDER   HECHT

7 / 02 / 1938  -  1939

D-ro   MAES   Raoul

16 / 01 / 1939  -  1948

S-ro   CASTEL   Hector

19 / 01 / 1948  -  1955

S-no   WEYN   Marguerite
  

31 / 01 / 1955  -  1957

3.    Sekretarioj : 
  

  

S-ro   CHALON   Octave

24 / 02 / 1907  -  1909

S-ro   BLAISE

12 / 05 / 1909  -  1911

S-ro   TILLIERE

1911  -  1911

S-ro   BAEZ

1911  -  1913

F-no   JENNEN   Antoinette

1913  -  1920

   ?

1920  -  1925

F-no   OBOZINSKI   Simone

9 / 02 / 1925  -  1927

S-ro   CASTEL   Hector

17 / 10 / 1927  -  1928

S-ro   BRIHAY   Raymond

22 / 10 / 1928  -  1930

F-no   LA HAYE

20 / 10 / 1930  -  1935

S-ro   SWINNE   Félix

7 / 10 / 1935  -  1938

S-ro   DERKS   Joseph

7 / 02 / 1938  -  1945

F-no   OBOZINSKI   Simons

26 / 02 / 1945  -  1952

S-no   ERNST   Elfriede

28 / 01 / 1952  -  1955

S-ro   JIROUSEK   Marcel
  

31 / 01 / 1955  -  1957

4.    Kasistoj : 
  

  

S-ro   VANDERSLEYEN   Louis

24 / 02 / 1907  -  1909

F-no   TONTO

12 / 05 / 1909  -  1910

  ?

1910  -  1925

S-ro   BAEZ

9 / 02 / 1925  -  1926

S-ro   LA GRAVIERE

18 / 10 / 1926  -  1927

S-ro   VANDERLYN

17 / 10 / 1927  -  1928

S-ro   SPIELFIEDEL

22 / 10 / 1928  -  1929

D-ro   VAN der BIEST   A.

16 / 12 / 1929  -  1930

F-no   WATTRIEN

20 / 10 / 1930  -  1931

S-ro   CASTEL   Hector

26 / 10 / 1931  -  1937

S-no   PLYSON   Julia

7 / 02 / 1937  -  1955

S-ro   SCHUMACHER   Hubert
  

31 / 01 / 1955  -  1957

5.    Help-Sekretarioj : 
  

  

F-no   DE LUYCK

24 / 02 / 1907  -  1909

   ?

1909  -  1927

S-ro   HAILLEZ

17 / 10 / 1927  -  1931

S-ro   LAVISSE

26 / 10 / 1931  -  1935

F-no   DUB0IS

7 / 10 / 1935  -  1939

F-no   DERKS   Dora

16 / 01 / 1939  -  1945

S-ro   DUMONT   Marcel

26 / 02 / 1945  -  1946

S-ro   DE DONCKER

14 / 01 / 1946  -  1948

S-no   ERNST   Elfriede

19 / 01 / 1948  -  1952

S-ro   JIROUSEK   Marcel

28 / 01 / 1952  -  1955

S-ro   NELIS   Jules

31 / 01 / 1955  -  1956

S-ro   WYLIE   Alexandre

30 / 01 / 1956  -  1957

S-ro   van der STEMPEL   D.
  

28 / 01 / 1957  -  1957

6.    HeIp-Kasistoj : 
  

  

    ?

1907  -  1931

S-ro   ANDRE

26 / 10 / 1931  -  1933

S-ro   HART   Pierre

23 / 10 / 1933  -  1934

S-ro   SWINNE   Félix

22 / 10 / 1934  -  1935

    ?

1935  -  1938

F-no   OBOZINSKI   Simone

7 / 02 / 1938  -  1945

    ?

1945  -  1948

S-ro   HART   Pierre

19 / 01 / 1948  -  1949

S-ro   SENGEL

31 / 01 / 1949  -  1950

S-ro   JIROUSEK   Marcel

21 / 01 / 1950  -  1951

S-ro   VERDIER   Jacques

22 / 01 / 1951  -  1952

neniu

1952  -  1957

S-no   STERN   Madeleine
  

28 / 01 / 1957  -  1957

7.    Bibliotekistoj kaj Komitatanoj : 
  

  

S-ro   SOLOT

24 / 02 / 1907  -  1909

    ?

1909  -  1926

S-ro   BAS   Lode

18 / 10 / 1926  -  1927

F-no   OBOZINSKI   Simone

17 / 10 / 1927  -  1931

    ?

1931  -  1933

S-ro   DE BOECK

23 / 10 / 1933  -  1934

S-ro   ADAMSKI

22 / 10 / 1934  -  1935

F-no   KERKHOF

7 / 10 / 1935  -  1938

S-no   STAES   Elly

7 / 02 / 1938  -  1939

    ?

1939  -  1945

F-no   KESTENS   Mathilde

26 / 02 / 1945  -  1948

S-ro   van der STEMPEL   D.

19 / 01 / 1948  -  1949

S-ro   VERDIER   Jacques

31 / 01 / 1949  -  1951

F-no   KESTENS   Mathilde

22 / 01 / 1951  -  1953

S-no   WEYN   Marguerite

28 / 01 / 1952  -  1955

S-ro   JACOBS   René

26 / 01 / 1953  -  1955

S-no   STAES   Elly

31 / 01 / 1955  -  1956

S-ro   van der STEMPEL   D.

31 / 01 / 1955  -  1957

S-ro   PIRON   Claude

30 / 01 / 1956  -  1957

S-no   STAES   Elly
  
  
  

28 / 01 / 1957  -  1957

   
   

Diplomitaj      Profesoroj : 
  

  

F-no   SIMON   Clotilde

07 / 07 / 1907

S-ro   CHALON   Octave

  

S-ro   GIMINNE   Armand

  

F-no   GUILLAUME   Anna

12 / 04 / 1908

F-no   HOFFMANN   Louise

  

S-no   STAES   Félicie

  

F-no   MOREAU   Marie

08 / 05 / 1910

S-ro   MATHIEUX   Fernand

  

F-no   DELTOMBE   Paula

21 / 05 / 1922

S-ro   HAINE   Edmond

  

F-no   OBOZINSKI   Simone

  

S-ro   VAN AELST   Maurice

  

S-ro   VAN VYNCKT   Henriko

  

D-ro   KEMPENEERS   Paul

21 / 10 / 1928

S-ro   ALOFS   Jules
  

08 / 06 / 1935

Kursgvidantoj : 
  

  

S-ro   BLANJEAN   Lucien

1902  -  1909

S-ro   VERBANK   François

1904  -  1908

F-no   LEC0INTE

1907

Abato   RICHARDSON   Anstin

1907  -  1908

F-no   S1MON   Clotilde

1907  -  1908

L-to   CARDINAL

1907  -  1908

S-ro   COOX

1907  -  1908

S-ro   MATHIEUX   Fernand

1909  -  1914

    

1927  -  Radio

F-no   JENNEN   Antoinette

1913  -  1921

F-no   OBOZ1NSK1   Simone

1927

    

1931  -  1939

    

1944  -  1950

S-ro   SOMERL1NG

1926

S-ro   VANDERLYN

1927

D-ro   KEMPENEERS   Paul

1927  -  1928      Radio

S-ro   BAS   Lode

1927              Rad-Klubo

    

1931  -  1932

S-ro   BRIHAY   Raymond

1930

S-ro   LAVISSE

1931  -  1934

S-ro   DE BOECK

1933

S-ro   VANDER HECHT

1937

S-ro   van der STEMPEL

1938  -  1940

    

1946  -  1957

S-no   HAUDEBINNE

1939

S-no   ERNST   Elfriede

1950  -  1953

S-no   WEYN   Marguerite

1952  -  1953

    

1957

S-ro   JIROUSEK   Marcel

1954

    

1956  -  1957

S-ro   PIRON   Claude
  
  

1955

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:43 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

EBG 1957 Veteranoj kaj Jubileantoj

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝo 28, veteranoj kaj jubileantoj.

   
   

NIAJ   VETERANOJ   KAJ   JUBILEANTOJ
  
  

Veterano estas ESPERANTISTO de antaŭ almenaŭ 40 jaroj.
  

Jubileanto estas MEMBRO dum almenaŭ 25 jaroj.
  

Esperantiĝo
  

Nomo
  

Membreco
  

1904

S-ro   MATHIEU   F.

1911  -  1957  =  47

1905

S-no   STAES   Elly

1907  -  1909        

 

 

kaj   1934  -  1957  =  27

    "

S-ro   ALOFS   J.

1930  -  1957  =  28

1908

S-ro   DERKS   J.

1908  -  1957  =  50

1909

S-no   DERKS   P.

1909  -  1957  =  49

1912

F-no   OBOZINSKI   S.

1912  -  1957  =  46

1916
  

S-ro   DAEMS   M.

1920  -  1957  =  38

1921

S-ro   EVERAERTS   L.

1921  -  1957  =  37

    "

S-ro   HART   H.

1921  -  1957  =  37

1925

S-ro   BAS   L.

1925  -  1957  =  33

1926

D-ro   KEMPENEERS   P.

1926  -  1957  =  32

    "

D-ro   MAES   R.

1926  -  1957  =  32

    "

S-ro   CASTEL   H.

1926  -  1957  =  32

1927

S-no   CASTEL   L.

1927  -  1957  =  31

    "

S-ro   GENIN   L.

1927  -  1957  =  31

    "

S-no   KEMPENEERS   D.

1927  -  1957  =  31

1928

S-ro   PAT1NY   E.

1928  -  1957  =  30

1929

S-no   DAEMS   M.

1929  -  1957  =  29

1931
  

S-ro   SW1NNE   F.

1931  -  1957  =  27

    "

S-ro   LAURENT   A.

1931  -  1957  =  27

    "

S-ro   DEMOT   R.

1931  -  1957  =  27

    "

S-ro   LAMBERTS   V.

1931  -  1957  =  27

1933

F-no   KESTENS   M.

1933  -  1957  =  25

    "

S-no   PLYSON   J.

1933  -  1957  =  25

   
   

+
Speciala mencio,
aldonita de Prezidanto Jacobs,

   
   

Je la memoro de nia plej aĝa membrino,
nia 90-jara "Panjo", Sinjorino STAES Félicie :

"Ŝi esperantiĝis en 1905.
Ŝi membriĝis de 1907 ĝis 1909,
kaj de 1926 ĝis 1956,
entute 34 jaroj da vigla kaj entuziasma membreco.
Fakte ŝi estis membrino-fondintino de "La Pioniro".
Ŝi mortis la 1-an de Aŭgusto 1956,
du tagojn post kiam ŝi subite malbonfartis
survoje al nia ĉiulunda kunveno."

   

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:40 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

EBG Komitato 1957 Sidejoj Kongresoj

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝoj 30-31.

   
   

Nunmomenta Komitato : 28 - 01 - 1957
 

Prezidanto :

JACOBS   René

Vic-Prezidantino :

WEYN   Marguerite

Sekretario :

JIROUSEK   Marcel

Help-Sekretario :

van der STEMPEL   David

Kasisto :

SCHUMACHER   Hubert

Help-Kasistino :

STERN   Madeleine

Arkivistino :
 

STAES   Elly

Nunmomenta Help-Komitato : 28 - 01 - 1957
 

Bibliotekistino :

KESTENS   Mathilde

Punkasisto :
 

WEYN   Joseph

   
   

  

Sidejoj :
 

10 - 02 - 1907 :     

LA  LOUVE, 5 Grand'Place.

08 - 01 - 1908 :     

HOTEL  DE  COLOGNE, 17 rue de la Fourehe

10 - 1908 :     

CASINO  DES  DEUX  LUXEMBOURGS, 12, rue des Princes.

08 - 1909 :     

CERCLE  POLYGLOTTE, rue Ravenstein,

1911 :     

INSTITUT  BIBLIOGRAFHIQUE, 3B rue de la Régence.

02 - 1925 :     

MOULIN  DE  LA  PAIX, rue du Pont Neuf.

09 - 1925 :     

FOYER  INTELLECTUEL, 13 rue Sterckx.

1926 :     

HOTEL  RAVENSTEIN.

1928 :     

LES  SALONS  MODERNES, rue Auguste Orts.

1930 :     

LE  SAC, Grand'Place.

03 - 1937 :     

HOTEL  ALBERT 1er, 10 Place Rogier.

10 - 1944 :     

BEAU  SEJOUR, avenue Longchamp

06 - 11 - 1944 :     

AUX  DEUX  BECASSES, 40 rue au Beurre.

03 - 01 - 1949 :     

BRASSERIE  ST-MARTIN, 38 place du Grand Sablon.

07 - 05 - 1956 :     

MIDI-BOURSE, 35, rue de France

04 - 03 - 1957 :     
 
 

BRASSERIE  DE  LA  JUSTICE, 38 place du Grand Sablon.

  

Bruselaj Kongresoj  :
 

1920

9-a   Nacia

1933

22-a   Nacia

1940

29-a   Nacia  (ne  okazis)

1946

30-a   Nacia  (ne  okazis)

1951

35-a   Nacia

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:37 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

EBG Fundamenta Regularo kaj Regularo 1957

Historio de EBG. Fonto :
Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907 - 1957. Verkita de Elly STAES, arkivistino, « Je memoro de mia Patrino ». Okaze de la Ora Jubileo 1907 - 1957. Paĝoj 32-37, Fundamenta Regularo kaj Regalaro 1957.

   

Fundamenta Regularo

P  I  O  N  I  R  O
=
E S P E R A N T I S T A
B R U S E L A
G R U P O

10 - 02 - 1907

Fundamenta   Regularo :
24 - 02 - 1907.

Art. 1-a
Grupo fondiĝis en Bruselo havante kiel celon, la disvastigadon de la helpa internacia lingvo Esperanto, ĝi alprenis kiel titolon, la nomon "Pioniro".

Art. 2-a
La ĉefaj rimedoj por la agado de la socíeto estas speciale la jenaj :
   1-e.     Organizado de kursoj, paroladoj, festoj, kunvenoj, ekskursoj.
   2-e.     Starigado kaj ampleksigado de biblioteko.
   3-e.     Aliĝo al la Belga Ligo Esperantista.
   4-e.     Havigi al síaj partoprenantaj membroj, kiel eble plej malkare, ĉiuspecajn esperantajn presaĵojn.

Art. 3-a
La grupo konsistas el efektivaj, protektantaj kaj honoraj membroj.
Ĉiu persono enskribita antaŭ la 1-a de Marto 1907 estos proklamita "membro  fondinto".

Art. 4-a
Por fariĝi membro de la grupo, oni devas plenumi la sekvantajn kondiĉojn :
   l-e    Akcepti tiun-ĉi regularon.
   2-e    Pagi jaran kotizaĵon po 4 frankoj.
Se kelkaj el la grupanoj estas samfamilianaj kunloĝantoj, la kotizaĵo por la unua estas nur 4 frankoj, la ceteraj kunloĝantoj pagos po unu, 1 frankon.

Art. 5a
La nomo "protektanta  membro" estas donata al ĉiu efektiva grupano; kiu pagas jaran kotizaĵon po 10 frankoj minimume.

Art. 6-a
La nomo "honora  membro" estas donata de la ĝenerala kunsido, laŭ propono farita de la komitato, al ĉiu persono farinta gravan servon por la afero esperanta.

Art. 7-a
La societa jaro komenciĝas de la 1-a de Marto.
La personoj enskribitaj post la 1-a de Septembro pagos nur duonan kotizaĵon por la kuranta jaro.

Art. 8-a
La grupo estas administrata de komitato konsistanta el dekdu grupanoj elektitaj de la ĝenerala kunveno.
Tiu ĉi elektas, plie, kvar anstataŭantajn membrojn, kiuj estas je la dispono de la komitato, por la okazo de eventuala plenigo de la konsilantaro.
La komitato elektas inter siaj membroj : 1 Prezidanton, 2 vic-prezidantojn, 1 sekretarion, 1 helpantan sekretarion, 1 kasiston, 1 bibliotekiston.

Art. 9-a
La Komitato renoviĝas po unu duono ĉiudujare. La vico de elirontaj membroj de la unua seria eligo, estas montrota laŭlote. La elirantaj membroj estas reelekteblaj.

Art. 10-a
La komitato kunvenas tiel ofte, kiel estas necese por la utilo de la grupo, kaj almenaŭ je unufojo ĉiumonate. La anstataŭaj membroj ĉeestas la kunvenojn, kaj rajtas partopreni la diskutadon.

Art. 11-a
La komitato povas rajte decidi nur se la plejmulto de la efektivaj membroj ĉeestas. Oni decidas nur laŭ la plejmulto de la voĉdonoj esprimitaj. Kiam la dispartiĝo de la voĉdonoj estas egala, la voĉdono de la prezidanto estas plileĝdona.

Art. 12-a
Ĉiujare okazas ĝenerala kunsido en la monato Marto. Oni raportas tie, pri la ĝenerala stato de la grupo; oni diskutas pri la aprobo de la societa bilanco kaj proponita budĝeto. Ankaŭ oni renovigas parte la komitaton.

Art. 13-a
La komitato kunvokas eksterordinarajn ĝeneralajn kunvenojn, ĉu laŭ sia propra iniciato, ĉu laŭ peto subskribita de dudek grupanoj minimume.

Art. 14-a
La kunvokoj pri ĝenerala kunveno estas sendotaj dek tagojn almenaŭ antaŭ la difinita dato de la kunveno : ili enhavos la diskutotan tagordon. Oni povos nur decidi kaj priparoli pri aferoj rilataj al la tagordo.

Art. 15-a
La ĝenerala kunveno povas rajte konsiliĝi nur kiam la triono minimume de la efektivaj membroj estas ĉeestantaj. Se ĉi tiu kondiĉo ne estas plenumita, la kunsido finiĝas, kaj ree oni kunvokos novan kunsidon je dato kiu ne povos esti prokrastita de la antaŭa malpli ol tridek tagojn. La nova kunveno rajtas konsiliĝi, kiom ajn estas la nombro de la ĉeestantaj membroj.

Art. 16-a
Decido de la ĝenerala kunveno estas nur plenrajta post kiam ĝi ricevas la duonon de la voĉdonoj esprimitaj.

Art. 17-a
Specialaj sekcioj povas fondiĝi en la grupo post aprobo de la komitato. Ci tiu povos ĉiutempe nuligi sian aprobon kiam komuna bono ĝin postulos.

Art. 18-a
Regularo pri internaj aferoj estas ellaborota de la komitato kaj prezentota al aprobo de la ĝenerala kunveno.

Art. 19-a
La daŭro de la grupo estas senlima.
En okazo de finiĝo, ĝia havo estos donacata al la kaso por propagando de la Belga Ligo Esperantista aŭ al ia simila esperantista grupo.

Art. 20-a
Oni povos nur fari ŝanĝojn en ĉi tiu regularo, se ili estos akceptataj en ĝenerala kunveno, kaj almenaŭ aprobitaj de la du trionoj de la voĉdonoj esprimitaj.

Akceptite kaj aprobite en Bruselo, la 24-an de Februaro 1907.


La Sekretario,                                  La Prezidanto,
C. CHALON.                                  L. BLANJEAN.

   
   

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

   
   

   
   

ESPERANTISTA   BRUSELA   GRUPO

N U N T E M P A         R E G U L A R O :
2 8 - 0 1 - 1 9 5 7

   
   

1.            La 10-an de Februaro 1907, estis starigata la Esperantista Brusela Grupo, ĝi estas unuiĝo de la Esperantistoj loĝantaj en Bruselo kaj ĉirkaŭaj komunumoj. La 7-an de Aprilo 1907, ĝi aliĝis al Belga Ligo Esperantista, ĝi estas neŭtrala rilate al politiko, lingvo, religio kaj raso.

2.            Ĝia celo estas propagandi kaj disvastigi la uzon de la lingvo Esperanto de D-ro Zamenhof, tia kia ĝi estas difinita per sia fundamento, siaj lingvaj institucioj kaj sia literaturo.

3.            Por atingi sian celon, la grupo uzas ĉiujn rimedojn : aranĝo de propagandaj paroladoj, organizo de kursoj, kunvenoj, festoj, ktp.

4.            Povas esti membro de la Grupo, ĉiu honora persono kiu konas Esperanton, aŭ devigas sin ĝin lerni. Li pagos jaran kotizon.

5.            La Grupo estas gvidata de komitato konsistante el sep membroj, kiuj estas elektataj de la ĝenerala jarkunsido. La komitato elektas inter siaj membroj la prezidanton, la vic-prezidanton, la sekretarion kaj la kasiston. Oficoj povas esti difinitaj por la aliaj membroj de la komitato, kiu ankaŭ rajtas elekti helpkomitatanojn por specialaj taskoj. Eksiĝintaj kaj mortintaj komitatanoj estas anstataŭataj, ĝis la sekvanta jarkunsido, de membroj elektataj de la komitato.

6.            La komitato rajtas fari ĉiujn decidojn por administri la Grupon. La prezidanto konvokas al la komitatkunvenoj. La komitato decidas valide nur kiam almenaŭ kvar komitatanoj ĉeestas. Se okazus voĉan egalecon, la prezidanta voĉo pliinfluas.

7.            Ĝenerala jarkunsido okazas ĉiujare dum la monato Januaro. Ĝi aprobas raportojn de la komitato, la bilancon kaj la kalkulojn de enspezoj kaj elspezoj starigitaj je la 31-a de Decembro, fiksas la kotizon por la proksima jaro, kaj elektas la komitaton. La membroj rajtas decidi nur pri la punktoj metataj sur la tagordo de la ĝenerala jarkunsido. Tiu ĉi devas esti sendata al la membroj almenaŭ ok tagojn antaŭ la kunsido. En la voĉdonoj decidas la plimulto (la duonan plus unu) de la esprimitaj voĉoj, ne kalkulante la sindetenojn. Se malpli ol sep kandidatoj atingos la plimulton, dua aŭ plia voĉdono okazos inter la ĉeestantoj por kompleti la komitaton.

8.            Por ŝanĝi la statutojn aŭ likvidi la grupon, devas ĉeesti la duono de la membroj kaj devas voĉdoni la decidon du trionoj de la ĉeestantoj.
En kazo de likvido, la havaĵo de la grupo estos transdonata al Reĝa Belga Ligo Esperantista.

Unuvoĉe aprobita dum la ĝenerala Jarkunsido de la 28-a de Januaro I957.

   

:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:33 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |

Kelkaj ligoj

   

Eble la jenaj ligoj interesos vin.

Ligoj kaj informoj el WIKIPEDIA :
http://eo.wikipedia.org

http://eo.wikipedia.org/...Belga_Sonorilo
http://eo.wikipedia.org/...Belga_Ligo_Esperantista
http://eo.wikipedia.org/...Esperanto-movado Belgio
http://eo.wikipedia.org/...Charles_Lemaire
http://eo.wikipedia.org/...Joseph_Jamin
http://eo.wikipedia.org/...Paul_Blaise
http://eo.wikipedia.org/...Frans_Schoofs
http://eo.wikipedia.org/...Maurice_Jaumotte
http://eo.wikipedia.org/...La_Verda_Stelo_Antverpeno
http://eo.wikipedia.org/...historio deVerda_Stelo
http://eo.wikipedia.org/...Belga_Esperanto-Instituto
http://eo.wikipedia.org/...Belga_antologio
http://eo.wikipedia.org/...Enciklopedio de EsperantoBelgio
http://eo.wikipedia.org/...Gazetaro

Por aperigi ĉiujn blogaĵojn rilatajn al
la libreto de Elly STAES, musklaku ĉi tie.

   

23:28 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Historio de Esperanto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historio de esperanto en bruselo |  Facebook |