13/02/2009

Europa Esperanto Unio en Bruselo

 

En aktuala, februaro 2009. 

Marc Demonty, membro de EBG, skribis :

  Internacia Konferenco en Bruselo

  de Eŭropa Esperanto Unio (EEU)

 

La 10-an de decembro 2008 okazis en Bruselo (domo de la Internaciaj Asocioj, Washington strato, 40) internacia konferenco de EEU pri « La defio de 2- kaj plurlingva edukado en la 21-a jarcento ».

La konferenco ricevis oficialan subtenon de Eŭropa Unio kaj celas subteni Eŭropnivelajn organizojn, kiuj aktivas sur la kampo de aktiva Eŭropa civitaneco.

La programon partoprenis, parte aŭ tute, ĉirkaŭ 40 personoj, inter kiuj pluraj eksterlandaj gastprofesoroj, kaj por EBG, 10-o da personoj, kiuj kontribuis diversmaniere al la sukceso de la tago.

A. Tsirimokos kaj aliaj prizorgis interpretadon ĉar la konferenco estis ne nur esperantlingva. La prelegoj estis krome en la angla, franca, germana kaj nederlanda lingvoj.

Komence salutis Sean O Riain, prezidanto de EEU, kiu cetere prezidis la tutan tagon, du membrinoj de la Eŭropa Parlamento, s-inoj Novak (Slovenio), kaj Handzlik (Pollando), kaj s-ro Fuhrmann, de la Eŭropa Komisiono.

Poste venis la prelegoj.
     Prof. D. Marsh de la universitato de Jyväskylä (Finnlando), parolis pri « dulingva edukado en la Scisocieto ».
     Marc Demonty prelegis pri « kelkaj aspektoj de instruado de fremdlingvoj en mezgradaj lernejoj de franclingva Belgio ».
     Sean O Riain priskribis « la dulingvan edukadon en Irlando ».
     Prof. W. Janssen de la universitato de Amsterdam prezentis Esperanton kiel science kontrolebla taŭga solvo por la interlingva problemo en Eŭropo.
     Prof-ino K. Tytgat parolis pri « dudekjaraj plurlingvaj Erasmus-interŝanĝoj en la Erasmus altlernejo de Bruselo ».

Agrabla tagmeza lunĉpaŭzo permesis al la partoprenantoj interbabili en pli loza etoso.

Posttagmeze S-ino A Tellier klarigis la Britan eksperimenton « Springboard to languages » aŭ kiel profiti maksimume de minimuma investo.
     Michael Cwik laŭtlegis tekston de Germana Ambasadoro apud NATO Ulrich Brandenburg, pri ties spertoj de esperanto kaj la germana kiel familiaj lingvoj. Krome M. Cwik parolis pri la lingva-orientiga programo, kaj diverseco en lingvo-instruado.
     Prof-ino K. Kovats argumentis pri la « Propedeŭtika valoro de Esperanto por Hungaraj infanoj ».
     Slovaka diplomato J. Reinvart rakontis siajn spertojn pri « du- kaj plurlingva edukado en propra familio ».
     Slovena pedagogo Z. Tisljar prelegis pri « Esperanto kiel konscia celo de du-kaj plurlingva edukado ».

Post bonvena paŭzo, K. Kovats ĉifoje parolis pri « Propraj spertoj de edukado de sia kvarlingva filo ».
     Fine F. Witdoeckt kiu estis jam enkondukinta la tagon per kantado de la Eŭropa himno, metis lerte kaj humure la demandon  « ĉu aĉeti kaj vendi en la angla ? ».

Estis do entute abunda kaj bunta programo, lingve kaj enhave. Laŭdinda iniciato, feliĉe ne nur por esperantistoj. Dankon al la organizintoj kaj partoprenintoj, kiuj dediĉis multe da tempo al preparlaboro. La definitiva rezolucio estos baldaŭ finpreta kaj konsultebla, same kiel supozeble la prelegoj mem. Sekvos informoj pri tio laŭpete.

 


Retejo de Eŭropa Esperanto Unio (Ankaŭ dekstre sur tiu ĉi paĝo)
http://www.europo.eu/.
Legu la novan numeron de Eŭropa Bulteno en PDF-formo ĉe
http://www.europo.eu/bulteno/1_EB-78-2009.pdf.

Legu pri la kongreso en Herzberg am Harz la Esperanto-urbo
28 majo - 3 junio 2009.
http://gek-eek.esperanto-urbo.de/page.php?pid=88998270.

 

07:30 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Europa Esperanto Unio | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |