05/02/2009

Kvara de februaro 2009

 

(Mi pardonpetas. Sur la fotoj mi eraris. Okazis la 4a ne la 5a)

Marcel prelegis pri la unuaj paŝoj de Esperanto en Belgio.

24322

En Monato aperis artikolo de Wim De Smet pri Charles Lemaire.

24323-b

24323-a 24324-b24324-a

Ligoj en Vikipedio :
Charles Lemaire, Lemaire Markolo.
En germana Wikipedio :
mapo pri la markolo inter antarkto kaj Booth-insulo.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skeĉo pri akcidento en koridoro.
Gelernantoj de Françoise.

24325

24326-29

 

22:55 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

30/01/2009

Nova dungito en la Centra Oficejo

 

Tobiasz Kazmierski, nova dungito de Centra Oficejo.
El Gazetara komuniko de UEA.

 

Pli ol kvin kaj duona jaroj en la Kongresa Fako de la Centra Oficejo de UEA laboris nur unu dungito, la Konstanta Kongresa Sekretario.

Tiu nenormala situacio ĉesis la 1-an de decembro 2008, kiam KKS denove ekdisponos pri asistanto.

Per ĵusa decido de la Ĝenerala Direktoro eklaboros tiam kiel nova oficisto de UEA la 24-jara Tobiasz Kazmierski el Pollando.

Tobiasz Kazmierski naskiĝis kaj kreskis en Poznano.
Li studis sociologion en la tiea Universitato je la nomo de Adam Mickiewicz kaj spertiĝis ankaŭ pri merkatado kaj vendado.
Spertojn por sia nova tasko ĉe UEA li kolektis i.a. kiel kunorganizanto de la fama Esperanto-aranĝo Arkones kaj kiel respondeculo pri la vespera programo de la 61-a IJK en Zakopane en 2005.
En 2003 li fondis kun kelkaj amikoj la junularan klubon E-Senco, kiu en 2007 transformiĝis en kulturan-socian asocion kun Kazmierski kiel unu el la vicprezidantoj.
Li partoprenis ankaŭ en la reaktivigo de Pola Esperanto-Junularo, kies vicprezidanto li estis, kaj en la Ekonomia Forumo de Centra kaj Orienta Eŭropo en la pola urbo Krynica en 2007 kaj 2008, kie li helpis prizorgi informstandon pri Esperanto.

 

09:45 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

29/01/2009

Alveno de la jaro 2009

 

   Alveno de la jaro 2009

                Alberto  Garcia  Orive,
                Bilbao, Hispanio

 

    El  la  arboj  falas melankolie,
    Eltiritaj  de  la  aŭtuna  vento,
    Folioj,  kiuj  mortas  en  silento
    Sur  la  patrina  tero  blank- glacie.
               Ankaŭ  ĉiujare , senemocie,
               El  la  kalendaro,  kiel  torento,
               Falas  akurataj,  kun  diligento,
               Folioj  en  la  tempon,  agonie.

    Monato  post  monato  oportuna
    Glitas  tra  la  tempo la  foliaro,
    Malaperante  kiel  lumo- luna
               Aŭ  kiel  la  flugiloj  de  Ikaro.
               Mortiĝas  du  mil  ok  jaro- maljuna;
               Do :  Vivu  la  du  mil  naŭ  nova- jaro !!!

 

18:30 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

28/01/2009

Esperanto bastardiĝas

 

André Demarque, el Loveno-Nova (Louvain-la-Neuve).
Laŭ aprecata prelego dufoje en EBG.
(En Aktuala, januaro 2009)

 

Esperanto bastardiĝas.

Jes, konsentite, la titolo estas provoko. Estas facila rimedo por dezirigi al vi legi tiun tekston!( ?).
Ĉiel, tio estas nur mia opinio, mi ne estas la Akademio, mi estas libera diri kion mi pensas.

Kelkajn monatojn post kiam mi ekesperantiĝis, okazis en mia vivo anekdoto, malgranda anekdoto, sed mi ĝin neniam forgesos.

Dum mia lasta kurso antaŭ la emeriteco (mi estis instruisto), mi klarigis al miaj gelernantoj kio estas Esperanto. Por montri kiom facila estas la gramatiko, mi elektis kiel ekzemplon la verbon « vidi ». Sed iu lernanto metis neatenditan demandon :

- Se «vidi» signifas « voir » (estas franclingvana lernejo), kiel oni diras « vider » (malplenigi) en Esperanto ?

- Mi ne scias, mi nur komencis lerni Esperanton de kelkaj monatoj, mi multajn vortojn ne konas bedaŭrinde... Sed, atendu, en Esperanto, eblas «fabriki» vorton, uzante simplajn elementojn de la lingvo - kaj mi pripensis laŭte - mi supozas ke « plein » estas «plena» en Esperanto, ĉar estas la sama radiko en la latina - kaj mi daŭrigis la serĉadon aldonante la afiksojn «mal-» kaj «-ig» kaj la finaĵon «-i» .

Fine, mi diris :

- Do, se mi bone pripensis, en Esperanto, «vider» estus «mal-plen-ig-i».

Mi havis vortareton, mi donis ĝin al la lernanto, petante ke li mem kontrolu.

Li kontrolis kaj diris :

- Jes, mi legas  «vider : malplenigi».

Por mi, estis kiel miraklo ! Mi fariĝis kreinto, mi kreis novan aĵon ! Kiam mi proponis la vorton «malplenigi», mi pensis, ke ne estis ĝuste. Tio estis por mi la unua sperto kiel kreinto ! Esperanto estis la 11a lingvo kiun mi eklernis : en neniu alia lingvo, mi trovis tiun eblecon. De tiu sperto, mi estas konvinkita pri la supereco de Esperanto sur la aliaj lingvoj.

 

Mi ne pensis ke mi estas tre inteligenta, mi pensis ke la lingvo estas tre «inteligenta».
La vorto «malplenigi» estas kunmetita vorto, do iomete longa : la radikalo enhavas tri silabojn.
Se anstataŭ oni uzus la anglan verbon «to empty» eblus fari esperantan verbon kies radikalo enhavas nur tri literojn «emt-» ! Feliĉe, tiu vorto ne ekzistas(ne ankoraŭ!?)
Se tiu vorto ekzistus, mi estus tiom desapontita !
« I would be so disappointed » pli bone diri se vi preferas la anglan.
Mi estus elrevigita, mi elirus el mia revo, el mia revo de tiel bela lingvo.

 

Kiam mi vidis unuafoje la vorton «desaponti», mi tuj komprenis la signifon, danke al la angla verbo, sed «elrevigita» estas sensoplena vorto.

Estas la sama elrevigo, kiam mi vidas tiajn vortojn : olda, frida, trista, rara, ĉipa, kurta, kaj tiel plu...

Kie estas la genio de Zamehof, kiu uzante la prefikson «mal-» dividis per du la kvanton de la adjektivoj ?

Kie estas la specifeco de la internacia lingvo kiu ebligas krei novan ideon per malnovaj lingvoelementoj ?

Ĉiu neutila novvorto malriĉigas la lingvon.
Esperanto pli kaj pli bastardiĝas, pli kaj pli fariĝas bastardo de la angla.

Ne diru tro rapide, ke mi estas konservativa...
Pri la alfabeto, male, mi ne komprenas kial universala lingvo, post pli ol unu jarcento ankoraŭ uzas tiom apartan, tute ne universalan alfabeton. Kiel ne uzi, ĉar ĝi ekzistas, universalan alfabeton (almenaŭ en la simpligita versio, la NHA, la Nova Help-Alfabeto). Ni estus liberigitaj de tiuj ĉapelitaj literoj kiuj tedegas nin. Krome, la NHA tre similas al la h-sistemo, kiun proponis Zamenhof (la FHA). Ĝi evitigus al ni neutilajn malfacilaĵojn kaj ni ne plu vidus preskaŭ dek diversajn skribmanierojn pri la sama vorto, kio, mi pensas, ekzistas en neniu alia lingvo (ĉu, chu, cxu, xu, c^u, ^cu, c'u, kaj tiel plu).

 

22:23 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans EBG krom programo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

23/01/2009

Programo EBG januaro februaro aprilo 2009

 

programo-ebg-aldono 090123Esperantista Brusela Grupo.

Programo de la merkredaj kunvenoj.

Januaro  2009.

  7  Unua merkreda kunveno de la jaro,
      rakontu pri Kristnasko kaj Novjaro.

14  Bernard-Regis pri Astronomio,
      planedoj Merkuro,Venuso,Urano,Neptuno.

21  André pri neologismoj.
      (kun lernantoj 2a grado)

28  Michael pri prezentado de fotoj de UK kaj aliaj.

Februaro  2009.

  4  Marcel pri la unuaj paŝoj de Esperanto en Belgio.

11  Marek, studento en Loveno el Brno, Ĉeĥio pri panoramo.
18  Barbara pri historiaj skizoj el Pollando.

25  Georgia pri Chopin, vivo kaj amo.

Marto  2009.

  4  Katarzyna pri la tago de la virino.

11  José Augusto pri pola radio en esperanto.

Aprilo  2009.

29  Marcel pri vojaĝoj en Pollando.

 

Ĉe la fervojistoj
Centra stacidomo
unua kaj tria merkredoj de monato
14h - 15h45.

 

13:34 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Programo EBG | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |