03/03/2009

Falsaj amikoj

 

En aktuala, marto 2009. 

Falsaj   amikoj

Temas pri klarigo de ofta misuzo de certaj vortoj kun pruntprenita signifo de aliaj vortoj.

 

1 - adolto ≠ adulto
     La filmo estas permesata nur al adoltoj ĉar ĝi temas pri adulto fare de la edzo.

2 - aeroporto ≠ flughaveno
    
En la flughaveno oni ne portas aero.

3 - atrakcio ≠ allogo
     Tiu ĉi spektaklo ne estas tre alloga, sed tamen ĝia lasta parto estas vera atrakcio.

4 - aŭdienco ≠ aŭskultantaro
     Preleganto rakontis al aŭskultantoj ke li havas aŭdiencon ĉe la ministro.

5 - demandi ≠ peti
    
Mi petis ŝin demandi kie estas necesejo. (Petu agon aŭ aferon, demandu sciigon.).

6 - ekskuzi = pardonpeti ≠ pardoni
     Mi ekskuzis mian malbonan agon kaj li pardonis al mi.

7 - estimi ≠ taksi
     Estimu la taksiiston. Li estas tre estimata persono. Ĉu vi povas taksi lian aĝon?

8 - fantasta ≠ fantazia
     En fantastaj fabeloj aŭ sciencfiksioj, oni legas pri fantaziaj bestoj aŭ homoj.

9 - fronto ≠ frunto
     La soldato iris al la fronto kaj vundiĝis ĉe la frunto.

10 - guverno ≠ gubernio ≠ registaro
    
Membroj de registaro en iu gubernio, tenis guvernistojn, kiuj                guvernis (=edukis kaj instruis) siajn infanojn.

11 - ignoranto malklerulo
    
La direktoro ne volas scii pri la krizo kaj intence ne atentas ĝin (li estas ignoranto), sed tio ne signifas ke li estas malklerulo sensciulo.

12 - kampo tendaro
     La soldato loĝas en la tendaro, apud la kampo.

13 - kapitalo ĉefurbo
    
La firmao havas oficejon en la ĉefurbo, kaj deziras pligrandigi sian kapitalon.

14 - kapitalo ≠ majusklo
     La firmao havas nomon kiu skribiĵas per majuskloj, kaj oficejon en ĉefurbo.

15 - kontroli ≠ regi
     Li malfacile regas la situacion, sed li sukcesas kontroli ĉu lia edzino estas hejme.

16 - korespondi ≠ respondi
     Mi korespondas kun belga belegulino sed ŝia konduto ne respondas, aŭ ne ekvivalentas, al mia konduto.

17 - krii ≠ plori
    
"Ne ploru, Argentino", kriis la homamaso.

18 - kurioza ≠ scivola
    
Mi volas rakonti al vi ion kuriozan (kuriozaĵon). Ĉu vi estas scivola aŭdi ĝin?

19 - kurso ≠ kurzo
    
En la kurso ni lernis pri la kurzo de la dolaro.

20 - medio ≠ amaskomunikilo
    
Niaj amaskomunikiloj ofte raportas pri la krizo de la vivmedio.

21 - merkato ≠ bazaro
     Mi vizitis la bazaron kaj eklernis, ke estas krizo en la merkato de la vestoj.

22 - mobila ≠ portebla
     Li mendis per sia portebla telefono (poŝtelefono) ornamaĵojn por la balo, inkluzive de mobiloj, kaj stabiloj, kiujn li intencas pendigi super la danctereno.

23 - negoci ≠ intertrakti
    
Ministro intertraktis kun loka ministro, komercistoj negocis kun alilanduloj.

24 - oferi oferti
    
Ŝaĥludisto oferas damon por sukcesi ŝaĥmaton. Kuiristo ofertas multkostan fiŝaĵon.

25 - rajti povi
     Vi povas stiri ebria, sed vi ne rajtas!

26 - rajto pravo
    
Vi ne pravas, sed vi rajtas erari!

27 - romano ≠ amafero
    
Iu romano priskribas amaferon aŭ amindumon inter Romano kaj Romanino.

28 - signo (signi) subskribo (subskribi)
    
Bona signo estas ke li subskribis la ĉekon!

29 - standardo ≠ normo
     Laŭ la normo reganta en ilia armeo, ĉiu armea divizio havas sian standardon.

30 - vehiklo  ≠ veturilo
    
Li timas porti ŝin per sia veturilo, ĉar ŝi estas vehiklo de malsano, konsekvence ŝi stiras sian propran veturilon por disdoni foliojn uzatajn kiel vehiklo de ŝiaj politikaj opinioj.

 

07:15 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bone paroli |  Facebook |

24/02/2009

Po - Ekde - kompensi - rekompensi

 

En aktuala, marto 2009. 

akademia-de-esperanto-09021 http://akademio-de-esperanto.org/

Akademiaj Rekomendoj
En Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto - No. 10

1.
La Akademio de Esperanto malkonsilas la uzadon de la prepozicio "po", por esprimi la rilaton indikitan per la frakci-streko en esprimoj kiel 30 km/h kaj similaj, kiel rektan eraron kontraŭ la ĝusta signifo de tiu prepozicio, difinita de Zamenhof en unu "Lingva Respondo".

Manke de specifa prepozicio por tia uzado,
la Akademio lasas liberecon al fakuloj
elekti inter la prepozicioj "en", "je", "por" aŭ "sur" laŭ la cirkonstancoj,
uzi adverban formon, kiel "30 kilometroj(n) hore".

2.a)
Oni skribu "ekde" aŭ "eke de", sed ne "ek de" per du vortoj, ĉar "ek" estas tie uzata prefikse aŭ adverbe, sed ne kiel interjekcio.

2.b)
Oni ne uzu "dankema", kiam ne temas pri konstanta emo al danko, sed pri la momenta manifestiĝo de danko pro konkreta servo oni simple uzu "danka".

2.c)
Oni ne konfuzu "rekompenci" kun "kompensi":
- "kompensi" signifas havigi (al iu) ion egalvaloran pro suferita perdo, malprofito aŭ farita peno;
- "rekompenci" signifas montri sian kontentecon pri ies meritoj per vortoj, faroj aŭ donacoj (kvankam la bona ago ofte rekompencas la farinton propramove per sano, feliĉo, kontenteco, interna paco); "rekompenci" estas preskaŭ ĉiam "malpuni".

 

Legu pri Akademia Vortaro kaj baza listo kun tradukoj en kelkaj lingvoj.

 

07:45 Écrit par Esper@nto en Bruselo dans Por interesuloj | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bone paroli, akademio de esperanto |  Facebook |